Ton Klein

De verbinding tussen onderwijs, onderzoek en beleid is wat Ton al zijn hele werkzame leven bezig houdt. Bijvoorbeeld de samenwerking tussen onderwijs en onderzoek in het primair en voortgezet onderwijs in Europees en Caribisch Nederland, maar ook op lokaal, regionaal en landelijk niveau als het gaat om onderwijsachterstanden.

Ton is afgestudeerd als psycholoog aan de Vrije Universiteit in Amsterdam en promoveerde in 1998 aan de Universiteit Leiden op een proefschrift naar flexibele rekenstrategieën in het basisonderwijs. Hij was werkzaam aan diverse universiteiten, maar ook als schoolbegeleider in Rotterdam en Curaçao om het rekenonderwijs te vernieuwen. In 2000 maakte hij de overstap naar het beleidsonderzoek. Eerst bij Research voor Beleid in Leiden en vanaf 2005 bij Oberon.

Bij Oberon houdt hij zich onder andere bezig met beleidsevaluaties op zowel landelijk (o.a. regelluwe scholen, innovatie in het onderwijs, 10-14 onderwijs en gelijke kansen) als gemeentelijk en regionaal niveau (o.a. bestuurlijke verhoudingen tussen gemeente en schoolbesturen, maar landelijk regisseur R&D OAB). Daarnaast voerde hij diverse onderzoeken uit in Caribisch Nederland (o.a. verkenning structurele samenwerking tussen onderwijs en onderzoeksinstellingen en evaluatie Kwaliteitsimpuls Politieonderwijs in Caribisch Nederland). Sinds 2014 is hij mededirecteur van Oberon. 

Oberon

Oberon is een onafhankelijk onderzoeks- en adviesbureau op het gebied van onderwijs.

We hebben brede kennis van praktijk, beleid en wetenschap en verenigen deze werelden in onderzoek en advies. Met onze kennis en adviezen willen wij bijdragen aan de ontwikkeling van kinderen, jongeren en volwassenen.

Contact

Bezoekadres
St. Jacobsstraat 12
3511 BS Utrecht

Postadres
Postbus 1423
3500 BK Utrecht

(030) 230 60 90
Naar boven