Ton Klein

Het dichten van de kloof tussen wetenschap en (onderwijs)praktijk vormt de rode draad in het werkzame leven van Ton.

Hij is sinds 2005 werkzaam bij Oberon, eerst als projectleider en later als lid van het managementteam en directeur. Hij studeerde psychologie aan de VU en promoveerde in Leiden in de onderwijskunde op het leren optellen en aftrekken tot 100. Voordat hij bij Oberon in dienst kwam, werkte hij als onderzoeker aan de Erasmus universiteit Rotterdam en Universiteit Leiden. Ook was hij als schoolbegeleider werkzaam in Rotterdam en de Cariben. Tenslotte is Ton als docent verbonden aan de Graduate School of Teaching van de Universiteit Utrecht. 

Ton heeft een brede belangstelling voor alles wat met onderwijs en onderzoek te maken heeft. Het leukst vindt hij het om (complexe) projecten te leiden waarbij kennis wordt ontwikkeld en geïmplementeerd. Voorbeelden hiervan zijn de monitors pilots regelluwe scholen, pilots onderwijstijdverlenging voor het ministerie van OCW. Voor de VO-raad en OCNV was hij o.a. kwartiermaker zomerscholen tegen zittenblijven. Voor NRO doet Ton o.a. flankerend onderzoek naar regionale kennisnetwerken en is hij regisseur van een landelijk programma om onderwijsachterstanden op effectieve manier te bestrijden.

In zijn vrije tijd is Ton actief als lid van de Raad van Toezicht van De Goudse Waarden. Ook is hij voorzitter van een stichting die een MFA beheert voor de gemeente Bodegraven-Reeuwijk. In dezelfde gemeente is hij raadscommissielid. Tenslotte is hij mentor van een brugklasleerling voor School’s Cool.

Als u nader wilt kennismaken met Ton, aarzel dan niet om contact met hem op te nemen.

Oberon

Oberon is een onafhankelijk onderzoeks- en adviesbureau op het gebied van onderwijs en welzijn.

We hebben brede kennis van praktijk, beleid en wetenschap en verenigen deze werelden in onderzoek en advies. Met onze kennis en adviezen willen wij bijdragen aan de ontwikkeling van kinderen, jongeren en volwassenen.

Contact

Bezoekadres
St. Jacobsstraat 12
3511 BS Utrecht

Postadres
Postbus 1423
3500 BK Utrecht

(030) 230 60 90
Naar boven