10-14-onderwijs

De overgang tussen basis- en voortgezet onderwijs is een schakelmoment in de schoolloopbaan. Wordt het vmbo, havo of vwo? Die beslissing is van groot belang voor de toekomst van leerlingen.

10-14 onderwijs is bedoeld om die overgang soepeler te maken en om, voor de leerlingen die daar behoefte aan hebben, de keuze voor een schooltype uit te stellen. De belangstelling voor dit type onderwijs neemt snel toe.  

Wat biedt Oberon? 

Oberon heeft van 2017 tot en met 2020 twaalf initiatieven voor 10-14 onderwijs gevolgd, in opdracht van het ministerie van OCW. Op dit moment onderzoekt Oberon samen met Dialogic het experiment met ‘teambevoegdheid’ op 10-14 scholen.  

Oberon

Oberon is een onafhankelijk onderzoeks- en adviesbureau op het gebied van onderwijs.

We hebben brede kennis van praktijk, beleid en wetenschap en verenigen deze werelden in onderzoek en advies. Met onze kennis en adviezen willen wij bijdragen aan de ontwikkeling van kinderen, jongeren en volwassenen.

Contact

Bezoekadres
St. Jacobsstraat 12
3511 BS Utrecht

Postadres
Postbus 1423
3500 BK Utrecht

(030) 230 60 90
Naar boven