Gelijke kansen

Kansengelijkheid in het onderwijs gaat in onze ogen over het bieden en creëren van kansen aan kinderen en jongeren zodat zij – ongeacht de omgeving waarin zij opgroeien of leven – hun talenten optimaal kunnen ontwikkelen.

Het gaat daarmee onder andere over het versterken van basisvaardigheden, kwaliteit van onderwijs, optimale doorstroommogelijkheden, ouderbetrokkenheid, zorgaanbod, armoedebestrijding en tegengaan van laaggeletterdheid. Maar ook over het bevorderen van integratie en tegengaan van segregatie in het onderwijs. 

Door het thuisonderwijs in 2020 en 2021, door de Gelijke Kansen Alliantie, door de documentaire Klassen en door de segregatie-agenda van het Rijk van december 2020 staat het thema gelijke kansen in het onderwijs volop in de schijnwerpers. 

Wat biedt Oberon? 

Gelijke kansen bevorderen – veel gemeenten, schoolbesturen en andere onderwijspartners zijn hier op verschillende manieren mee bezig, anderen willen dit binnenkort gaan oppakken. In met name grote gemeenten is via de Gelijke Kansen Agenda een convenant afgesproken tussen Rijk en lokale onderwijsbetrokkenen om op lokaal niveau stappen te zetten voor meer kansengelijkheid. Deze Agenda’s lopen medio 2021 af en dus is het noodzakelijk nu te verkennen welk vervolg er komt. Andere gemeenten pakken het vraagstuk zonder Rijksondersteuning op, of willen dit gaan doen. Soms onder de noemer gelijke kansen, soms als Inclusie Agenda en soms via een specifieke aanpak van één thema, zoals laaggeletterdheid of bevorderen integratie. Hoe ver u ook bent met het bevorderen van gelijke kansen of van integratie en hoe klein of groot u het wilt oppakken, Oberon helpt u graag op maat verder. Met onze kennis vanuit de wetenschap en de praktijk over wat werkt bij gelijke kansen helpen we u om antwoord te krijgen op de volgende vragen: 

  • Hoe staat het ervoor met het bieden van kansengelijkheid binnen onze gemeente? 
  • Op welke thema’s van kansengelijkheid doen wij het al goed, op welke thema’s kunnen/moeten we stappen zetten? 
  • Welke breed gedragen ambities rond kansengelijkheid kunnen we met al onze (onderwijs)partners afspreken? 
  • Hoe houden we zicht op de uitvoering en opbrengsten van onze gelijke kansen-aanpak?  

Benieuwd naar onze aanpak? We hebben een uitgewerkt bouwstenenplan voor u klaar liggen, om samen met u tot een maatwerk aanpak te komen.

Meer informatie

Wendy De Geus
Marco Zuidam
Oberon

Oberon is een onafhankelijk onderzoeks- en adviesbureau op het gebied van onderwijs.

We hebben brede kennis van praktijk, beleid en wetenschap en verenigen deze werelden in onderzoek en advies. Met onze kennis en adviezen willen wij bijdragen aan de ontwikkeling van kinderen, jongeren en volwassenen.

Contact

Bezoekadres
Slachtstraat 12
3512 BC Utrecht

Postadres
Postbus 1423
3500 BK Utrecht

(030) 230 60 90
Naar boven