Gelijke kansen

Kansengelijkheid gaat in onze ogen over het bieden en creëren van kansen aan kinderen en jongeren zodat zij – ongeacht de omgeving waarin zij opgroeien of leven – hun talenten optimaal kunnen ontwikkelen.

Het gaat daarmee onder andere over het versterken van basisvaardigheden, leermogelijkheden, kwaliteit van onderwijs, optimale doorstroommogelijkheden, lerarentekort, ouderbetrokkenheid, zorgaanbod, armoedebestrijding en tegengaan van laaggeletterdheid. Maar ook over het bevorderen van integratie en tegengaan van segregatie in het onderwijs. Gelijke kansen vraagt dan ook een integrale benadering en aanpak. 

Onder andere door het thuisonderwijs in 2020 en 2021, door de Gelijke Kansen Alliantie, door de documentaire Klassen (2020) en door de segregatie-agenda van het Rijk van december 2020 staat het thema gelijke kansen in het onderwijs volop in de schijnwerpers.  

Wat biedt Oberon? 

Gelijke kansen bevorderen – veel gemeenten, schoolbesturen en andere opvang- en onderwijspartners zijn hier op verschillende manieren mee bezig, anderen willen dit binnenkort gaan oppakken. Hoe ver je ook bent met het bevorderen van gelijke kansen of van integratie en hoe klein of groot je dit oppakt, Oberon helpt graag op maat verder. Wij bieden data-onderbouwde inzicht in de stand van kansengelijkheid in de gemeente, bij een schoolbestuur of in de regio en hebben zicht op wat werkt bij het bevorderen van gelijke kansen. 

Met onze kennis vanuit de wetenschap en de praktijk over wat werkt bij het bevorderen van gelijke kansen in de opvang en het onderwijs helpen we met integrale antwoorden op onder andere de volgende vragen: 

  • Hoe staat het ervoor met het bieden van kansengelijkheid binnen onze gemeente, samenwerkingsverband, de regio of schoolbestuur?  
  • Op welke thema’s van kansengelijkheid doen wij het al goed, op welke thema’s kunnen/moeten we stappen zetten?  
  • Welke breed gedragen ambities rond kansengelijkheid kunnen we met al onze (onderwijs)partners afspreken? 
  • Hoe houden we zicht op de uitvoering en opbrengsten van onze gelijke kansen-aanpak?

Door onderzoek, procesbegeleiding of advisering helpen wij je verder.  

Meer informatie

Oberon Profielfoto 06
Oberon Profielfoto 18
Oberon

Oberon is een onafhankelijk onderzoeks- en adviesbureau op het gebied van onderwijs en welzijn.

We hebben brede kennis van praktijk, beleid en wetenschap en verenigen deze werelden in onderzoek en advies. Met onze kennis en adviezen willen wij bijdragen aan de ontwikkeling van kinderen, jongeren en volwassenen.

Contact

Bezoekadres
St. Jacobsstraat 12
3511 BS Utrecht

Postadres
Postbus 1423
3500 BK Utrecht

(030) 230 60 90
Naar boven