Lokale educatieve agenda (LEA)

Vanaf het begin van de 21ste eeuw werken gemeenten en onderwijs samen op basis van een lokale educatieve agenda (LEA). Het aantal onderwijsthema’s waarop bestuurlijke samenwerking meerwaarde biedt, is de afgelopen jaren toegenomen. 

Denk bijvoorbeeld aan onderwerpen als het lerarentekort, krimp en passend onderwijs en de verbinding met jeugdhulp. De LEA wordt ook vaak ingezet voor het verplicht OOGO over onder andere onderwijsachterstanden, passend onderwijs en jeugdhulp. Maar hoe zorg je voor effectieve bestuurlijke samenwerking in de LEA op deze en andere thema’s? Dit vraagt onder andere vertrouwen, heldere en effectieve samenwerkingsstructuren en het inzichtelijk maken van de resultaten van samenwerking in de LEA, zo stelt ook de Onderwijsinspectie.

Wat biedt Oberon?

Oberon heeft de afgelopen jaren vele gemeenten en regionale partijen ondersteund bij vraagstukken rond het (her)inrichten van hun LEA. Oberon werkt met gemeenten, schoolbesturen, kinderopvang, jeugdhulp en andere partners om een gezamenlijke LEA te realiseren met aandacht voor de (lokale of regionale) thematiek, een effectief samenwerkingsproces en het meten van resultaten.

Wij bieden ondersteuning bij:

  • Analyse van de huidige overleg- of samenwerkingsstructuren, culturen en verwachtingen
  • Formuleren van de visie en ambities voor samenwerking
  • Vertalen van ambities en/of ontwikkelen van meetbare doelstellingen van de samenwerking
  • Inventariseren van nieuwe samenwerkingsthema’s in de gemeente en de regio
  • In kaart brengen van samenwerkingspartners
  • Het meten van resultaten
  • Ontwerpen van een passende structuur voor overleg en samenwerking
  • Adviseren van de bestuurlijke LEA+ of de werkgroepen 

Meer informatie

Oberon Profielfoto 18
Oberon

Oberon is een onafhankelijk onderzoeks- en adviesbureau op het gebied van onderwijs en welzijn.

We hebben brede kennis van praktijk, beleid en wetenschap en verenigen deze werelden in onderzoek en advies. Met onze kennis en adviezen willen wij bijdragen aan de ontwikkeling van kinderen, jongeren en volwassenen.

Contact

Bezoekadres
St. Jacobsstraat 12
3511 BS Utrecht

Postadres
Postbus 1423
3500 BK Utrecht

(030) 230 60 90
Naar boven