Duurzaamheid

Duurzaamheid staat steeds meer in de belangstelling. Een gezonde duurzame samenleving begint bij de kinderen van nu.

Om kinderen meer te betrekken bij en bewust te maken van dit thema wordt hier steeds vaker aandacht aan besteed op school. Ook na school binnen de opvang, in clubs en in de huiselijke omgeving leren kinderen over gezonde voeding, natuur en milieu.

Wat biedt Oberon?

  • Ondersteuning bij de praktische vormgeving van een gezonde en duurzame (brede) school
  • Ondersteuning bij hoe je samen met andere overheids- en onderwijsorganisaties kunt werken aan duurzaamheid en elkaar hierbij kunt versterken
  • Ondersteuning bij het in kaart brengen van de mogelijkheden om een schoolgebouw te verduurzamen

Het Groene Kompas voor duurzame ontwikkeling in het MBO

Samen met Nordwin College, Wellantcollege en de Wageningen Universiteit heeft Oberon 'Het Groene Kompas voor duurzame ontwikkeling in het MBO' ontwikkeld en gemonitord. Het Groene Kompas helpt opleidingen om gestructureerd en op integrale wijze te werken aan het verankeren van duurzaamheid, zowel op het gebied van de bedrijfsvoering als het curriculum. Het geeft teamleiders, docenten en managers inzicht in waar ze staan als het gaat om duurzaamheid, helpt bij het maken van concrete afspraken en versterkt het eigenaarschap binnen opleidingsteams. Op Leraar24 leest en ziet u meer over dit project. 

Verkenning draagvlak duurzame school

De ministeries van IenW, LNV en OCW hebben hun krachten gebundeld rond de organisatie van een internationale conferentie in maart 2022 over 'Whole School Approaches' en 'Education for Sustainable Development (ESD)'. Ter voorbereiding op deze conferentie werd opdracht gegeven voor drie onderzoeken:

  • Draagvlak binnen het onderwijs door Oberon Onderzoek en Advies
  • Draagvlak bij de overheden door SME
  • Overzicht van best practices Whole School Approach wereldwijd door WUR.

Resultaten van de verkenning van onderwijs draagvlak en bestuurlijk draagvlak voor een gezamenlijke aanpak van duurzaamheid in het onderwijs zijn samengebracht in een rapportage. Deze is voorzien van bouwstenen voor de toekomst. Het resultaat van het onderzoek naar de best practices is beschikbaar op www.WUR.nl/wholeschoolapproach.  

Whole School Approach to Sustainability (2019)

Het onderwijs speelt een belangrijke rol in het voorbereiden van leerlingen en studenten op een gezonde en duurzame toekomst. Bewustwording van duurzaamheid en het bevorderen van leren voor duurzame ontwikkeling gaat verder dan een les geven over duurzaamheid. Om hier echt handen en voeten aan te geven is een integrale schoolaanpak voor duurzame ontwikkeling nodig: een whole school approach to sustainability. Onderstaand filmpje is één van de opbrengsten van dit project.

Meer informatie

Oberon Profielfoto 31
Oberon

Oberon is een onafhankelijk onderzoeks- en adviesbureau op het gebied van onderwijs.

We hebben brede kennis van praktijk, beleid en wetenschap en verenigen deze werelden in onderzoek en advies. Met onze kennis en adviezen willen wij bijdragen aan de ontwikkeling van kinderen, jongeren en volwassenen.

Contact

Bezoekadres
St. Jacobsstraat 12
3511 BS Utrecht

Postadres
Postbus 1423
3500 BK Utrecht

(030) 230 60 90
Naar boven