Ons aanbod

Wij zetten onze brede kennis van onderwijspraktijk, -beleid en wetenschap graag voor u in. Oberon kan u op diverse manieren ondersteunen: wij voeren verschillende soorten projecten uit, zoals onderzoeksprojecten, adviestrajecten of een combinatie van beide. Daarnaast begeleiden wij implementatietrajecten, bieden praktijkgerichte scholing aan en versterken wij u desgewenst tijdelijk met een van onze experts.

Onderzoek

Onderzoek geeft u inzichtOp basis van onderzoek kunt u beleid onderbouwen, monitoren, evalueren en gerichte keuzes maken om uw doelen en ambities te bereiken. Wij helpen u daar graag bij. Afhankelijk van uw onderzoekvraag zetten we kwantitatieve en/of kwalitatieve onderzoeksmethoden in. We ontwikkelen voor u een onderzoeksplan en -instrumentarium op maat en verwerken de onderzoeksresultaten in heldere toegankelijke rapportages en presentaties. Wij hebben ruime ervaring in het doen van verschillende typen onderzoek. Voor enkele voorbeelden van onze onderzoeken kunt u terecht bij ons portfolio. 

Advies 

Vaak bestaan onze diensten uit een combinatie van onderzoek en advies. Onderbouwd met uitkomsten van wetenschappelijk of toegepast onderzoek bieden wij advies op maat. Kenmerkend voor Oberon is de unieke combinatie van kennis en ervaring op het gebied van zowel onderwijs als beleid. Daardoor zijn wij in staat essentiële verbindingen te leggen en op basis van onderzoek (beleids)aanbevelingen te formuleren.  

Implementatieondersteuning 

Het implementeren van nieuw beleid, het vertalen van Rijksbeleid naar regionaal of lokaal beleid of het invoeren van onderwijsvernieuwingen vraagt om een neutrale en analytische blik. Wij bieden u die ondersteuning. Ons aanbod varieert van probleemanalyse tot procesbegeleiding en van werkbijeenkomsten tot het organiseren van conferenties. Daarnaast hebben we ruime ervaring met het ondersteunen van landelijke of lokale implementatie- en vernieuwingstrajecten. 

Scholing 

Oberon ondersteunt schoolbesturen, scholen en gemeenten door scholingsmomenten te organiseren. Onze cursussen geven de mogelijkheid om kennis op te doen en bieden ruimte voor inspiratie en reflectie. Trainingen of bijeenkomsten op maat in uw gemeente, bestuur of regio behoren tot de mogelijkheden evenals op locatie bij Oberon in Utrecht. We bieden onder andere trainingen over het brede onderwijsbeleid voor gemeenteambtenaren of over data-gestuurd werken. 

Detachering 

Detachering bestaat tot de mogelijkheden. Heeft uw organisatie tijdelijk behoefte aan extra denk- of menskracht? We bespreken graag met u wat uw wensen zijn voor het inzetten van onze expertise en ervaring. 

Om zo goed mogelijk aan te sluiten bij uw vragen en wensen hechten wij groot belang aan persoonlijk contact en een goede afstemming. Tijdens een gesprek verkennen we samen uw vraag. We bekijken samen binnen welke beleidsmatige, praktische en financiële kaders wij u het beste kunnen ondersteunen. Of dit nou is met behulp van onderzoek, advies, implementatieondersteuning, detachering, scholing of een combinatie van deze activiteiten: wij bieden u een passend aanbod waar u verder mee komt. 

Neem contact met ons op

Vodelflanden
Poraad
Swvutrechtvo
Voraad
Ministerieocw
Gemeenteamsterdam
Oberon

Oberon is een onafhankelijk onderzoeks- en adviesbureau op het gebied van onderwijs.

We hebben brede kennis van praktijk, beleid en wetenschap en verenigen deze werelden in onderzoek en advies. Met onze kennis en adviezen willen wij bijdragen aan de ontwikkeling van kinderen, jongeren en volwassenen.

Contact

Bezoekadres
St. Jacobsstraat 12
3511 BS Utrecht

Postadres
Postbus 1423
3500 BK Utrecht

(030) 230 60 90
Naar boven