Privacybeleid

In het kader van onze dienstverlening verwerken wij persoonsgegevens. In onze privacyverklaring informeren wij u hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan.

Bij Oberon vinden we het belangrijk om de privacy te beschermen van onze contactpersonen, bezoekers van de Oberon-websites en van deelnemers aan onze onderzoeken. We gaan zorgvuldig om met uw persoonsgegevens en houden ons aan de Algemene Verordening Gegevensverwerking (AVG).

Oberon verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doelen: 

 • voor onderzoek; 
 • voor het bijhouden van de contactpersonenbestanden;
 • voor de website oberon.eu. 

Wanneer u persoonsgegevens met ons deelt, bewaren wij deze niet langer dan noodzakelijk. Oberon voert een adequaat beleid voor gegevensbescherming om ongeoorloofde toegang tot persoonsgegevens te voorkomen, evenals ongeoorloofde aanpassing, openbaarmaking en verlies van persoonsgegevens. Hier onder gaan we nader in op de verschillende doelen.

Privacy in het kader van onderzoek (algemeen)

Persoonsgegevens die we verzamelen in het kader van Oberon-onderzoek, behandelen we strikt vertrouwelijk en in lijn met de AVG. Onze onderzoekers werken waar mogelijk met anonieme data, of pseudonimiseren deze zo snel als mogelijk. Bij het verwerken van onderzoeksgegevens houden wij ons aan de VBO Gedragscode voor Statistisch Onderzoek 2023

De resultaten van onze onderzoeken zijn zonder uw expliciete toestemming nooit te herleiden tot individuele deelnemers of onderwijs- of welzijnsinstellingen. Wij geven geen persoonsgegevens door aan derden voor ander gebruik dan Oberon-onderzoek, tenzij de deelnemer hiervoor uitdrukkelijk toestemming verleent of een overheidsinstantie ons op grond van een wettelijk voorschrift daartoe zou verplichten.

Omdat voor sommige onderzoeken toch (al dan niet tijdelijk) gebruik van persoonsgegevens noodzakelijk is, stellen we voor elk onderzoek afzonderlijk een privacy disclaimer op.

Contactpersonenbestanden

Als u per e-mail correspondeert met Oberon of medewerkers van Oberon kunnen uw contactgegevens worden opgeslagen in het contactenbestand van Oberon of individuele medewerkers. Als u hiertoe verzoekt, kunnen we uw gegevens hieruit verwijderen of corrigeren.

Gebruik van cookies op Oberon.eu

Oberon maakt bij het aanbieden van elektronische diensten gebruik van cookies. Een cookie is een klein tekstbestandje dat wordt geplaatst op de harde schijf van uw computer wanneer u een website bezoekt. U kunt zelf het gebruik van cookies weigeren door dit in uw browser in te stellen. Raadpleeg hiervoor de helpfunctie en/of de instellingen van uw browser: Chrome, Internet Explorer, Firefox of Safari.

Oberon maakt gebruik van de volgende cookies:

 • Functionele cookies. De Oberon-websites gebruiken soms functionele cookies wanneer u inlogt, zodat u niet steeds opnieuw uw gegevens hoeft in te vullen. Volgens de cookiewet (artikel 11.7 van de Telecommunicatiewet) hoeft voor deze categorie cookies geen toestemming te worden gevraagd.
 • Google Analytics cookies. De Oberon-websites maken gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (Google). Google Analytics gebruikt cookies om te analyseren hoe bezoekers de site gebruiken en stelt rapporten samen over deze website-activiteiten. Oberon hanteert de handleiding 'Privacyvriendelijk instellen van Google Analytics' van de Autoriteit Persoonsgegevens. Naar aanleiding van deze handleiding namen we de volgende maatregelen:
  - We hebben een verwerkersovereenkomst met Google.
  - Het laatste octet van het IP-adres van de websitebezoeker is gemaskeerd.
  - De optie ‘gegevens delen met Google’ is uitgezet.
  - We maken geen gebruik van andere Google-diensten in combinatie met de Google Analytics-cookies.

Privacyverklaring

Oberon behoudt zich het recht voor onze privacyverklaring aan te passen. De meest recente versie staat op deze website. 

Privacy Officer

Oberon wil duidelijk zijn over de manier waarop het met persoonsgegevens omgaat en heeft een Privacy Officer aangewezen. Vragen en verzoeken met betrekking tot persoonsgegevens kunt u sturen naar privacy@oberon.eu.

Oberon

Oberon is een onafhankelijk onderzoeks- en adviesbureau op het gebied van onderwijs en welzijn.

We hebben brede kennis van praktijk, beleid en wetenschap en verenigen deze werelden in onderzoek en advies. Met onze kennis en adviezen willen wij bijdragen aan de ontwikkeling van kinderen, jongeren en volwassenen.

Contact

Bezoekadres
St. Jacobsstraat 12
3511 BS Utrecht

Postadres
Postbus 1423
3500 BK Utrecht

(030) 230 60 90
Naar boven