Oberon is een onafhankelijk onderzoeks- en adviesbureau op het gebied van onderwijs. Wij werken voor uiteenlopende opdrachtgevers: van gemeenten, rijksoverheid en schoolbesturen tot landelijke organisaties zoals de PO-Raad, VO-raad, VNG enzovoort. 

Oberon heeft een brede kennis van praktijk, beleid en wetenschap en we verenigen deze werelden met elkaar in ons onderzoek en advies. Hierbij zien wij goed en betekenisvol onderzoek als de basis van ons advies. Wat voor project wij ook voor u uitvoeren, ons kernwoord daarbij is altijd ‘verbinden’. De verbinding tussen verschillende partijen in het veld, tussen beleid en praktijk, tussen onderzoek en advies of tussen nu en de toekomst.

Wij zetten onze brede kennis van praktijk, beleid en wetenschap graag voor u in en bieden u passend onderzoek en advies waar u verder mee komt.

 

 

 
 
 •  

  Medezeggenschap in beweging

  Oberon onderzocht de stand van de medezeggenschap op hogescholen en universiteiten. Er is een stijgende lijn zichtbaar in de tevredenheid van medezeggenschappers.
  Lees meer >
 •  

  Evaluatieonderzoek naar het leerKRACHT programma

  Oberon voert samen met Universiteit Utrecht het evaluatieonderzoek uit naar het onderwijsprogramma leerKRACHT. Wat zijn de effecten van leerKRACHT, dat al door 600 scholen gebruikt wordt? Lees hier meer.
  Lees meer >
 •  

  Brede inventarisatie aansluiting onderwijs-jeugdhulp 2018

  Oberon onderzoekt samen met het Kohnstamm Instituut de wijze waarop gemeenten en samenwerkingsverbanden de aansluiting tussen jeugdhulp en passend onderwijs vormgeven en ervaren.
  Lees meer >
 
 
 •  

  Oza’s in het speciaal onderwijs in Rijnmond - 2017

  Onderwijs-zorgarrangementen in het speciaal onderwijs in Rijnmond -...
  Lees meer >
 •  

  Werkplaatsen Onderwijsonderzoek PO – Tussenrapportage onderzoek jaar 1

  Oberon voert samen met Universiteit Utrecht een flankerend onderzoek uit...
  Lees meer >
 •  

  Verder met nieuw beleid lwoo

  Sinds 1 januari 2016 zijn zesentwintig samenwerkingsverbanden voortgezet...
  Lees meer >
 •  

  Doorbraak

  Landelijk onderzoek naar gepersonaliseerd leren met ict Het...
  Lees meer >
 •  

  Monitor professionele ontwikkeling schoolleiders VO 2016-2017

  Bestuurders en schoolleiders zijn hard aan de slag met de eigen...
  Lees meer >