Oberon is een onafhankelijk onderzoeks- en adviesbureau op het gebied van onderwijs. Wij werken voor uiteenlopende opdrachtgevers: van gemeenten, rijksoverheid en schoolbesturen tot landelijke organisaties zoals de PO-Raad, VO-raad, VNG enzovoort. 

Oberon heeft een brede kennis van praktijk, beleid en wetenschap en we verenigen deze werelden met elkaar in ons onderzoek en advies. Hierbij zien wij goed en betekenisvol onderzoek als de basis van ons advies. Wat voor project wij ook voor u uitvoeren, ons kernwoord daarbij is altijd ‘verbinden’. De verbinding tussen verschillende partijen in het veld, tussen beleid en praktijk, tussen onderzoek en advies of tussen nu en de toekomst.

Wij zetten onze brede kennis van praktijk, beleid en wetenschap graag voor u in en bieden u passend onderzoek en advies waar u verder mee komt. 

 

Op 28 maart jl. vierde Oberon het 20-jarig lustrum met een feest in The Colour Kitchen in Utrecht. In plaats van cadeaus vroegen wij onze gasten om een bijdrage voor de Stichting Welkom in Utrecht, een organisatie die vluchtelingen in contact brengt met mensen uit de regio om zo vluchtelingen te helpen een netwerk op te bouwen en begrip en tolerantie over en weer te brengen. Ton Klein en Michiel van der Grinten hebben de stichting op 10 oktober een cheque van 1780,- euro overhandigd, waarvoor nogmaals onze hartelijke dank aan alle gasten voor de gulle bijdrage!

 

 
 
 •  

  Medezeggenschap in beweging

  Oberon onderzocht de stand van de medezeggenschap op hogescholen en universiteiten. Er is een stijgende lijn zichtbaar in de tevredenheid van medezeggenschappers.
  Lees meer >
 •  

  Evaluatieonderzoek naar het leerKRACHT programma

  Oberon voert samen met Universiteit Utrecht het evaluatieonderzoek uit naar het onderwijsprogramma leerKRACHT. Wat zijn de effecten van leerKRACHT, dat al door 600 scholen gebruikt wordt? Lees hier meer.
  Lees meer >
 •  

  Brede inventarisatie aansluiting onderwijs-jeugdhulp 2018

  Oberon onderzoekt de wijze waarop gemeenten en samenwerkingsverbanden de aansluiting tussen jeugdhulp en passend onderwijs vormgeven en ervaren.
  Lees meer >
 
 
 •  

  Monitor professionele ontwikkeling schoolleiders VO 2016-2017

  Bestuurders en schoolleiders zijn hard aan de slag met de eigen...
  Lees meer >
 •  

  Monitor medezeggenschap hoger onderwijs

  Oberon onderzocht de stand van de medezeggenschap op hogescholen en...
  Lees meer >
 •  

  Passend onderwijs en de aansluiting met de jeugdhulp in Rotterdam (2017-2018)

  In Rotterdam werken gemeente en onderwijs samen aan versterking van de...
  Lees meer >
 •  

  Monitor Versterking Samenwerking Lerarenopleidingen en Scholen

  Vanaf 2013 tot en met juli 2017 hebben 61 samenwerkingsverbanden tussen...
  Lees meer >
 •  

  Dichter bij de schrijver, dichter bij lezen

  In opdracht van Stichting Lezen en De Schrijverscentrale heeft Oberon...
  Lees meer >