Passend, betrouwbaar, verbindend

Oberon heeft brede kennis van praktijk, beleid en wetenschap en verenigt die werelden met elkaar in onderzoek en advies. Dat doen we in verschillende sectoren en voor uiteenlopende opdrachtgevers, zoals gemeenten, de rijksoverheid, schoolbesturen en landelijke organisaties als de sectorraden en het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO). ‘Verbinden’ staat in ons werk altijd centraal: het verbinden van verschillende partijen in praktijk, beleid en wetenschap, van onderzoek en advies, en van nu en de toekomst. Alleen zo kunnen we impact hebben. Wij zetten onze brede kennis van onderwijspraktijk, -beleid en wetenschap graag in en bieden passend, betrouwbaar onderzoek en advies waar je verder mee komt.

Neem contact op

Lustrumfeest

Op 1 november 2023 stonden wij met (oud-)collega's, samenwerkingspartners en andere relaties stil bij ons 25-jarig bestaan en vierden we 25 jaar aan mooie samenwerkingen. Wij kijken terug op een bijzonder geslaagd lustrum met hartverwarmende reacties. Een impressie van deze avond vindt u achter onderstaande knop.

Impressie

   

 

 

 

 

Wij werken al jaren met veel plezier voor uiteenlopende opdrachtgevers: van gemeenten, rijksoverheid en schoolbesturen tot landelijke organisaties.

Inspectieonderwijs
Gemeentedenhaag
Mboraad
Swvutrechtvo
Ministerieocw
Poraad
Oberon

Oberon is een onafhankelijk onderzoeks- en adviesbureau op het gebied van onderwijs.

We hebben brede kennis van praktijk, beleid en wetenschap en verenigen deze werelden in onderzoek en advies. Met onze kennis en adviezen willen wij bijdragen aan de ontwikkeling van kinderen, jongeren en volwassenen.

Contact

Bezoekadres
St. Jacobsstraat 12
3511 BS Utrecht

Postadres
Postbus 1423
3500 BK Utrecht

(030) 230 60 90
Naar boven