Oberon is een onafhankelijk onderzoeks- en adviesbureau op het gebied van onderwijs. Wij werken voor uiteenlopende opdrachtgevers: van gemeenten, rijksoverheid en schoolbesturen tot landelijke organisaties zoals de PO-Raad, VO-raad, VNG enzovoort. 

Oberon heeft een brede kennis van praktijk, beleid en wetenschap en we verenigen deze werelden met elkaar in ons onderzoek en advies. Hierbij zien wij goed en betekenisvol onderzoek als de basis van ons advies. Wat voor project wij ook voor u uitvoeren, ons kernwoord daarbij is altijd ‘verbinden’. De verbinding tussen verschillende partijen in het veld, tussen beleid en praktijk, tussen onderzoek en advies of tussen nu en de toekomst.

Wij zetten onze brede kennis van praktijk, beleid en wetenschap graag voor u in en bieden u passend onderzoek en advies waar u verder mee komt. 

 

Op 28 maart jl. vierde Oberon het 20-jarig lustrum met een feest in The Colour Kitchen in Utrecht. In plaats van cadeaus vroegen wij onze gasten om een bijdrage voor de Stichting Welkom in Utrecht, een organisatie die vluchtelingen in contact brengt met mensen uit de regio om zo vluchtelingen te helpen een netwerk op te bouwen en begrip en tolerantie over en weer te brengen. Ton Klein en Michiel van der Grinten hebben de stichting op 10 oktober een cheque van 1780,- euro overhandigd, waarvoor nogmaals onze hartelijke dank aan alle gasten voor de gulle bijdrage!


 

Stagiair(e) Oberon gevraagd per januari 2019 – afstudeeronderzoek mogelijk

(Master) student Bestuurskunde– organisatiekunde/wetenschappen

 

 

 

 
 
 •  

  Werkplaatsen Onderwijsonderzoek PO en VO

  Oberon voert in opdracht van NRO samen met Universiteit Utrecht een flankerend onderzoek uit naar de Werkplaatsen Onderwijsonderzoek PO en VO. Recent verscheen een blog in Didactief online van Ditte Lockhorst, Marleen Kieft en Ton Klein over peer review in praktijk(gericht)onderzoek.
  Lees meer >
 •  

  Vervolgonderzoek Canon van Nederland

  Deel uw mening over de cultuurhistorische Canon van Nederland en maak kans op een bezoek aan het Nederlands Openluchtmuseum in Arnhem.
  Lees meer >
 •  

  Landelijke inventarisatie aansluiting onderwijs-jeugdhulp

  Hoe gaat het met de aansluiting tussen onderwijs en jeugdhulp? De Ministeries van OCW en VWS hebben samen met de VNG een landelijk onderzoek geïnitieerd naar de wijze waarop samenwerkingsverbanden passend onderwijs en gemeenten de aansluiting vormgeven en ervaren.
  Lees meer >
 
 
 •  

  Monitor Versterking Samenwerking Lerarenopleidingen en Scholen

  Vanaf 2013 tot en met juli 2017 hebben 61 samenwerkingsverbanden tussen...
  Lees meer >
 •  

  Dichter bij de schrijver, dichter bij lezen

  In opdracht van Stichting Lezen en De Schrijverscentrale heeft Oberon...
  Lees meer >
 •  

  Samenvatting basisondersteuning passend onderwijs

  In deze samenvatting bespreken onderzoekers Margriet Heim (Kohnstamm...
  Lees meer >
 •  

  Professionalering en positionering team- en afdelingsleiders vo

  Team- en afdelingsleiders in het voortgezet onderwijs hebben andere taken en...
  Lees meer >
 •  

  Werkdruk bij Rotterdamse leerkrachten en intern begeleiders in het primair onderwijs

  Oberon deed in opdracht van de gemeente Rotterdam en het...
  Lees meer >