Passend, betrouwbaar, verbindend

Oberon heeft brede kennis van praktijk, beleid en wetenschap en verenigt die werelden met elkaar in onderzoek en advies. Dat doen we in verschillende sectoren en voor uiteenlopende opdrachtgevers, zoals gemeenten, de rijksoverheid, schoolbesturen en landelijke organisaties als de sectorraden en het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO). ‘Verbinden’ staat in ons werk altijd centraal: het verbinden van verschillende partijen in praktijk, beleid en wetenschap, van onderzoek en advies, en van nu en de toekomst. Alleen zo kunnen we impact hebben. Wij zetten onze brede kennis van onderwijspraktijk, -beleid en wetenschap graag in en bieden passend, betrouwbaar onderzoek en advies waar je verder mee komt.

Neem contact op

 

Wij werken al jaren met veel plezier voor uiteenlopende opdrachtgevers: van gemeenten, rijksoverheid en schoolbesturen tot landelijke organisaties.

Kunstvanlezen
Poraad
Voraad
Vodelflanden
Inspectieonderwijs
Stichtinglezen
Oberon

Oberon is een onafhankelijk onderzoeks- en adviesbureau op het gebied van onderwijs en welzijn.

We hebben brede kennis van praktijk, beleid en wetenschap en verenigen deze werelden in onderzoek en advies. Met onze kennis en adviezen willen wij bijdragen aan de ontwikkeling van kinderen, jongeren en volwassenen.

Contact

Bezoekadres
St. Jacobsstraat 12
3511 BS Utrecht

Postadres
Postbus 1423
3500 BK Utrecht

(030) 230 60 90
Naar boven