Oberon is een onafhankelijk onderzoeks- en adviesbureau op het gebied van onderwijs. Wij werken voor uiteenlopende opdrachtgevers: van gemeenten, rijksoverheid en schoolbesturen tot landelijke organisaties zoals de PO-Raad, VO-raad, VNG enzovoort. 

Oberon heeft een brede kennis van praktijk, beleid en wetenschap en we verenigen deze werelden met elkaar in ons onderzoek en advies. Hierbij zien wij goed en betekenisvol onderzoek als de basis van ons advies. Wat voor project wij ook voor u uitvoeren, ons kernwoord daarbij is altijd ‘verbinden’. De verbinding tussen verschillende partijen in het veld, tussen beleid en praktijk, tussen onderzoek en advies of tussen nu en de toekomst.

Wij zetten onze brede kennis van praktijk, beleid en wetenschap graag voor u in en bieden u passend onderzoek en advies waar u verder mee komt.

 
 
 •  

  Effectieve lokale bestuurlijke samenwerking in het onderwijsdomein

  Wat maakt een bestuurlijke samenwerking tussen verschillende partijen op het vlak van onderwijs effectief? Deze vraag staat centraal tijdens een webinar die Oberon en de Universiteit Utrecht op 17 februari 2021 van 10 tot 11 organiseren.
  Lees meer >
 •  

  Eindrapport Monitor Regionale Aanpak Lerarentekort

  Als onderdeel van de aanpak van het lerarentekort heeft het ministerie van OCW in 2019 de ‘subsidieregeling regionale aanpak lerarentekort’ (RAL) ingericht en Oberon bracht samen met het Kohnstamm instituut de regionale aanpakken in beeld in een eindrapport.
  Lees meer >
 •  

  Nieuwe resultaten uit effectonderzoek naar leerKRACHT-programma

  Oberon voert samen met Universiteit Utrecht een vierjarig effectonderzoek uit naar het programma van Stichting leerKRACHT. Sinds 20 mei 2020 zijn er nieuwe resultaten van het onderzoek beschikbaar.
  Lees meer >
 
 
 •  

  Monitor Implementatie en besteding gemeentelijk onderwijsachterstandenbeleid

  Doelgroeppeuters, die volgens gemeenten een steuntje in de rug kunnen...
  Lees meer >
 •  

  Impact Erasmus+ gevolgd en gevlogd

  Om de impact van het subsidieprogramma Erasmus+ nog duidelijker in kaart te...
  Lees meer >
 •  

  Monitor subsidieregeling (hoog)begaafden, 2019-2020

  Het ministerie van Onderwijs, Cultuur & Wetenschap (OCW) heeft voor de...
  Lees meer >
 •  

  Toelatingsbeleid en toegankelijkheid in het funderend onderwijs

  Ouders en leerlingen in Nederland zijn vrij in het kiezen van een school en...
  Lees meer >
 •  

  Evaluatie salarismix mbo

  In 2008 ondertekenden de sociale partners in het mbo en het ministerie van...
  Lees meer >