Oberon is een onafhankelijk onderzoeks- en adviesbureau op het gebied van onderwijs. Wij werken voor uiteenlopende opdrachtgevers: van gemeenten, rijksoverheid en schoolbesturen tot landelijke organisaties zoals de PO-Raad, VO-raad, VNG enzovoort. 

Oberon heeft een brede kennis van praktijk, beleid en wetenschap en we verenigen deze werelden met elkaar in ons onderzoek en advies. Hierbij zien wij goed en betekenisvol onderzoek als de basis van ons advies. Wat voor project wij ook voor u uitvoeren, ons kernwoord daarbij is altijd ‘verbinden’. De verbinding tussen verschillende partijen in het veld, tussen beleid en praktijk, tussen onderzoek en advies of tussen nu en de toekomst.

Wij zetten onze brede kennis van praktijk, beleid en wetenschap graag voor u in en bieden u passend onderzoek en advies waar u verder mee komt.

 

 

 
 
 •  

  Inspectie passend onderwijs

  Passend onderwijs is een van de onderwerpen die aan bod komen in De Staat van het onderwijs 2019, het jaarlijkse overzicht van de Inspectie van het Onderwijs over de belangrijkste trends en ontwikkelingen in het onderwijs.
  Lees meer >
 •  

  Samenwerking in Beeld 2019

  Oberon heeft (na een eerste meting in 2016) opnieuw landelijk onderzoek gedaan naar de samenwerking tussen basisscholen en kinderopvang, met specifieke aandacht voor de ontwikkeling van kindcentra.
  Lees meer >
 •  

  Schoolexamens in het voortgezet onderwijs

  Oberon heeft recent twee onderzoeken naar schoolexamens in het voortgezet onderwijs uitgevoerd: één onderzoek naar beleid, organisatie en uitvoering van schoolexamens en één onderzoek naar de examenreglementen en programma’s van toetsing en afsluiting (pta’s).
  Lees meer >
 
 
 •  

  Uitkomsten landelijk onderzoek aansluiting onderwijs-jeugdhulp (2018)

  Hoe organiseren gemeenten en samenwerkingsverbanden de aansluiting tussen...
  Lees meer >
 •  

  Professionalering en positionering team- en afdelingsleiders vo

  Team- en afdelingsleiders in het voortgezet onderwijs hebben andere taken en...
  Lees meer >
 •  

  Werkdruk bij Rotterdamse leerkrachten en intern begeleiders in het primair onderwijs

  Oberon deed in opdracht van de gemeente Rotterdam en het...
  Lees meer >
 •  

  10-14 Onderwijs

  De belangstelling voor 10-14 onderwijs neemt snel toe. Het doel is een...
  Lees meer >
 •  

  Schoolkostenmonitor po, vo, mbo 2018-2019

  Oberon deed samen met SEO uitgebreid onderzoek naar schoolkosten in primair,...
  Lees meer >