Oberon is een onafhankelijk onderzoeks- en adviesbureau op het gebied van met name onderwijs. Wij werken voor uiteenlopende opdrachtgevers: van gemeenten, rijksoverheid en schoolbesturen tot landelijke organisaties zoals de PO-Raad, VO-raad, VNG enzovoort. 

Oberon heeft een brede kennis van praktijk, beleid en wetenschap en we verenigen deze werelden met elkaar in ons onderzoek en advies. Hierbij zien wij goed en betekenisvol onderzoek als de basis van ons advies. Wat voor project wij ook voor u uitvoeren, ons kernwoord daarbij is altijd ‘verbinden’. De verbinding tussen verschillende partijen in het veld, tussen beleid en praktijk, tussen onderzoek en advies of tussen nu en de toekomst.

Wij zetten onze brede kennis van praktijk, beleid en wetenschap graag voor u in en bieden u passend onderzoek en advies waar u verder mee komt.

 


Oberon was 11 april aanwezig op het 12e Jaarcongres Brede School in de Jaarbeurs te Utrecht. Oberonner Michiel van der Grinten sprak daar over hoe u de samenwerking tussen onderwijs, kinderopvang en peuterspeelzalen versterkt. U vindt hier meer informatie over het landelijke onderzoek dat Oberon in 2016 op dit thema verrichtte.  

 
 
 •  

  Werkplaatsen Onderwijsonderzoek

  Oberon voert samen met Universiteit Utrecht een flankerend onderzoek uit naar de Werkplaatsen Onderwijsonderzoek (Amsterdam, Tilburg, Utrecht), in opdracht van NRO.
  Lees meer >
 •  

  In gesprek met...Anne Luc van der Vegt

  Iedere maand komt op onze website een van de onderzoekers-adviseurs aan het woord over een actueel onderwerp waar Oberon bij betrokken is. Deze maand: Anne Luc van der Vegt over de eerste ervaringen in het experiment ‘regelluwe scholen’.
  Lees meer >
 •  

  Kwaliteit VVE sterk verbeterd in de G37

  VVE-locaties in de 37 grootste gemeenten (G37) scoren goed op bijna alle aspecten van de Onderwijsinspectie.
  Lees meer >
 
 
 •  

  Ondersteuningstraject VVE voor gemeenten (2012-2016)

  Het ministerie van OCW heeft in het voorjaar van 2012 met de G4 en de G33...
  Lees meer >
 •  

  Monitor professionele ontwikkeling schoolleiders VO 2014-2015

  De VO-raad heeft zich de afgelopen jaren sterk ingezet voor de...
  Lees meer >
 •  

  Samenwerking in beeld

  Onderzoeksbureau Oberon heeft in opdracht van de ministeries van OCW en SZW...
  Lees meer >
 •  

  Monitor cultuureducatie po

  Scholen in het primair onderwijs werken gestaag door aan cultuuronderwijs,...
  Lees meer >
 •  

  De schooladviezenvergelijker

  Bent u benieuwd hoe de schooladviezen die in uw gemeente worden gegeven zich...
  Lees meer >