Oberon is een onafhankelijk onderzoeks- en adviesbureau op het gebied van onderwijs. Wij werken voor uiteenlopende opdrachtgevers: van gemeenten, rijksoverheid en schoolbesturen tot landelijke organisaties zoals de PO-Raad, VO-raad, VNG enzovoort. 

Oberon heeft een brede kennis van praktijk, beleid en wetenschap en we verenigen deze werelden met elkaar in ons onderzoek en advies. Hierbij zien wij goed en betekenisvol onderzoek als de basis van ons advies. Wat voor project wij ook voor u uitvoeren, ons kernwoord daarbij is altijd ‘verbinden’. De verbinding tussen verschillende partijen in het veld, tussen beleid en praktijk, tussen onderzoek en advies of tussen nu en de toekomst.

Wij zetten onze brede kennis van praktijk, beleid en wetenschap graag voor u in en bieden u passend onderzoek en advies waar u verder mee komt.

 
 
 •  

  Oproep VO-school

  Gezocht: VO-school voor deelname aan een driejarig door NRO gefinancierd project gericht op hoe docenten gegevens over gebruik door leerlingen van digitale oefenprogramma’s inzetten bij maatgerichte instructie en feedback in de klas. In het project wordt gekeken hoe docenten benodigde competenties kunnen ontwikkelen en welke ondersteuning zij daarbij kunnen gebruiken.
  Lees meer >
 •  

  Landelijke inventarisatie aansluiting onderwijs-jeugdhulp

  Lees hier het interview met Michiel van de Grinten over de resultaten uit het landelijke onderzoek naar de aansluiting tussen onderwijs en jeugdhulp.
  Lees meer >
 •  

  Schoolexamens in het voortgezet onderwijs

  Oberon heeft recent twee onderzoeken naar schoolexamens in het voortgezet onderwijs uitgevoerd: één onderzoek naar beleid, organisatie en uitvoering van schoolexamens en één onderzoek naar de examenreglementen en programma’s van toetsing en afsluiting (pta’s).
  Lees meer >
 
 
 •  

  Uitkomsten landelijk onderzoek aansluiting onderwijs-jeugdhulp (2018)

  Hoe organiseren gemeenten en samenwerkingsverbanden de aansluiting tussen...
  Lees meer >
 •  

  Dichter bij de schrijver, dichter bij lezen

  In opdracht van Stichting Lezen en De Schrijverscentrale heeft Oberon...
  Lees meer >
 •  

  Samenvatting basisondersteuning passend onderwijs

  In deze samenvatting bespreken onderzoekers Margriet Heim (Kohnstamm...
  Lees meer >
 •  

  Professionalering en positionering team- en afdelingsleiders vo

  Team- en afdelingsleiders in het voortgezet onderwijs hebben andere taken en...
  Lees meer >
 •  

  Werkdruk bij Rotterdamse leerkrachten en intern begeleiders in het primair onderwijs

  Oberon deed in opdracht van de gemeente Rotterdam en het...
  Lees meer >