Opleiding en professionalisering van leraren

De leraar is van cruciaal belang voor de kwaliteit van het onderwijs. De opleiding en professionalisering van leraren krijgt daarom terecht veel belangstelling. Wij vatten professionalisering breed op.

Wat kunnen besturen en scholen doen om optimale professionalisering mogelijk te maken? Maar ook specifiek: wat heeft onderwijspersoneel bijvoorbeeld nodig om opbrengstgerichter te werken?

Als onderwijsonderzoeks- en adviesbureau is Oberon op veel manieren in te zetten.

Wat biedt Oberon:

  • voert onderzoek uit naar professionalisering van leraren en de samenwerking tussen lerarenopleidingen en scholen, oa. in opdracht van OCW en NRO.
  • ondersteunt bij de implementatie van professionaliseringstrajecten in de praktijk.
  • evalueert en monitort hoe professionaliseringstrajecten van leraren verlopen.
  • doet effect- en evaluatieonderzoek naar geïmplementeerde innovaties en kijkt daarbij naar de rol van leraren.
  • geeft trainingen op het gebied van verbeter- en ontwikkeltrajecten, w.o. onderzoeksvaardigheden.
  • ontwikkelt samen met scholen en schoolbesturen instrumenten voor professionalisering.
  • adviseert en begeleidt scholen bij de invoering en uitvoering van praktijkgericht onderzoek in de school (bijv. rondom innovaties).
  • onderzoekt en adviseert bij ontwikkelingen rond Samen Opleiden.

Meer informatie

Oberon Profielfoto 20
Oberon

Oberon is een onafhankelijk onderzoeks- en adviesbureau op het gebied van onderwijs en welzijn.

We hebben brede kennis van praktijk, beleid en wetenschap en verenigen deze werelden in onderzoek en advies. Met onze kennis en adviezen willen wij bijdragen aan de ontwikkeling van kinderen, jongeren en volwassenen.

Contact

Bezoekadres
St. Jacobsstraat 12
3511 BS Utrecht

Postadres
Postbus 1423
3500 BK Utrecht

(030) 230 60 90
Naar boven