Zorg en inclusief onderwijs

Kinderen en jongeren hebben soms (tijdelijk) extra aandacht nodig om zich goed te kunnen ontwikkelen. Ondersteuning in het onderwijs, vanuit de zorg, of beide.

Oberon zet zich in om onderwijsondersteuning optimaal vorm te geven en de  verbinding tussen zorg en onderwijs te versterken. We ondersteunen scholen, samenwerkingsverbanden en gemeenten met onderzoek, monitoring en procesbegeleiding. Ook begeleiden en evalueren we landelijke, regionale of lokale pilots, projecten en proeftuinen. 

Meer informatie

Oberon Profielfoto 01
Oberon Profielfoto 09
Oberon

Oberon is een onafhankelijk onderzoeks- en adviesbureau op het gebied van onderwijs en welzijn.

We hebben brede kennis van praktijk, beleid en wetenschap en verenigen deze werelden in onderzoek en advies. Met onze kennis en adviezen willen wij bijdragen aan de ontwikkeling van kinderen, jongeren en volwassenen.

Contact

Bezoekadres
St. Jacobsstraat 12
3511 BS Utrecht

Postadres
Postbus 1423
3500 BK Utrecht

(030) 230 60 90
Naar boven