Kwaliteit en goed bestuur

Kwaliteit is geen toeval! Scholen, besturen en samenwerkingsverbanden willen het beste voor hun leerlingen. Zij willen onderwijs van goede kwaliteit en leerlingen die zich ontwikkelen. Om dit te realiseren is een kwaliteitszorgsysteem een essentieel hulpmiddel.

Goed onderwijs vraagt niet alleen om goede leraren en schoolleiders, maar ook om goed bestuur. Het gaat bij goed bestuur om niet alleen om kwalitatief goed bestuurlijk handelen, maar ook medezeggenschap, intern toezicht en verantwoording spelen een rol.

Oberon ondersteunt opdrachtgevers uit alle onderwijssectoren met onderzoek en advies op het gebied van kwaliteitszorg en goed bestuur. Opdrachtgevers zijn bijvoorbeeld ministeries, sectorraden, NRO, schoolbesturen en samenwerkingsverbanden.

Meer informatie

Oberon Profielfoto 21
Oberon Profielfoto 32
Oberon

Oberon is een onafhankelijk onderzoeks- en adviesbureau op het gebied van onderwijs en welzijn.

We hebben brede kennis van praktijk, beleid en wetenschap en verenigen deze werelden in onderzoek en advies. Met onze kennis en adviezen willen wij bijdragen aan de ontwikkeling van kinderen, jongeren en volwassenen.

Contact

Bezoekadres
St. Jacobsstraat 12
3511 BS Utrecht

Postadres
Postbus 1423
3500 BK Utrecht

(030) 230 60 90
Naar boven