Personeel en Professionalisering

Goed onderwijs valt of staat met de kwaliteit van de leraren voor de klas. Overheid en scholen besteden dan ook veel aandacht aan de professionalisering van leraren en schoolleiders, maar het opleiden is niet het enige dat telt. Ook thema’s zoals HRM-beleid, de lerende school en de aansluiting tussen opleiding en arbeidsmarkt spelen een rol bij optimale personeels- en onderwijsontwikkeling.

Oberon voert onderzoeken uit op het gebied van professionalisering en onderwijsarbeidsmarkt, vaak in combinatie met advies. Dat doen we in opdracht van de rijksoverheid, maar ook voor sectororganisaties, schoolbesturen en scholen. Op dit thema doen wij ook veel NRO-onderzoek.

Meer informatie

Oberon Profielfoto 20
Oberon

Oberon is een onafhankelijk onderzoeks- en adviesbureau op het gebied van onderwijs en welzijn.

We hebben brede kennis van praktijk, beleid en wetenschap en verenigen deze werelden in onderzoek en advies. Met onze kennis en adviezen willen wij bijdragen aan de ontwikkeling van kinderen, jongeren en volwassenen.

Contact

Bezoekadres
St. Jacobsstraat 12
3511 BS Utrecht

Postadres
Postbus 1423
3500 BK Utrecht

(030) 230 60 90
Naar boven