Lerende organisatie

Een lerende schoolorganisatie is een school waar men op een bewuste manier werkt aan het vergroten van het lerend vermogen, zodat organisatieprocessen, het lesgeven en de lessen zelf in school blijvend worden vernieuwd op basis van nieuwe inzichten en veranderende vraag.

Dat vraagt om een professionele leercultuur waarin professionele ruimte en gedeelde verantwoordelijkheid een cruciale rol spelen en een duidelijk HRM-beleid noodzakelijk is.

Wat biedt Oberon?

  • Onderzoekt welke elementen een professionele leercultuur in scholen stimuleren.
  • Adviseert en begeleidt scholen bij de ontwikkeling van de professionele leercultuur (o.a. via een scan).
  • Doet onderzoek naar organisatieverandering in scholen op verschillende niveaus (school, leraren(teams) en individuen) en de relatie hiertussen.
  • Onderzoekt samenwerking van scholen en hoger onderwijsinstellingen gericht op schoolontwikkeling.
  • Zet Sociale Netwerkanalyse (SNA) in om sociale relaties binnen teams, professionele leergemeenschappen, netwerken in kaart te brengen. We doen dit ten behoeve van onderzoek naar formele en informele relaties, maar ook in opdracht van scholen die werken aan (versterking van) sociale relaties binnen teams.
  • Verzorgt gastcolleges over het onderwerpen de school als lerende organisatie.

Meer informatie

Oberon Profielfoto 20
Oberon

Oberon is een onafhankelijk onderzoeks- en adviesbureau op het gebied van onderwijs.

We hebben brede kennis van praktijk, beleid en wetenschap en verenigen deze werelden in onderzoek en advies. Met onze kennis en adviezen willen wij bijdragen aan de ontwikkeling van kinderen, jongeren en volwassenen.

Contact

Bezoekadres
St. Jacobsstraat 12
3511 BS Utrecht

Postadres
Postbus 1423
3500 BK Utrecht

(030) 230 60 90
Naar boven