Overgang po-vo

De overstap van de basisschool naar een school voor voortgezet onderwijs is een belangrijk moment voor leerlingen en hun ouders. 

Sinds de invoering van de nieuwe wet- en regelgeving in het schooljaar 2014/15 is het schooladvies leidend voor toelating in het voortgezet onderwijs. Verder maken alle leerlingen in groep 8 een eindtoets. De score op deze eindtoets heeft de rol van een second opinion, die kan leiden tot heroverweging en bijstelling van het eerder gegeven schooladvies. Om de overgang soepel te laten verlopen maken scholen voor basis- en voortgezet onderwijs vaak regionale afspraken omtrent de overgang.

Wat biedt Oberon?

Oberon heeft zeer veel ervaring met het thema overgang van primair naar voortgezet onderwijs. U kunt onder meer bij ons terecht voor onderzoek, niet alleen op landelijk niveau, maar ook op regionaal, gemeentelijk en schoolbestuurlijk niveau. Verder kunnen wij u ondersteuning bieden bij het vormgeven van afspraken om de overgang te optimaliseren.

Meer informatie

Oberon Profielfoto 32
Oberon

Oberon is een onafhankelijk onderzoeks- en adviesbureau op het gebied van onderwijs en welzijn.

We hebben brede kennis van praktijk, beleid en wetenschap en verenigen deze werelden in onderzoek en advies. Met onze kennis en adviezen willen wij bijdragen aan de ontwikkeling van kinderen, jongeren en volwassenen.

Contact

Bezoekadres
St. Jacobsstraat 12
3511 BS Utrecht

Postadres
Postbus 1423
3500 BK Utrecht

(030) 230 60 90
Naar boven