Johan Bokdam

De bestuurlijke vormgeving van het funderend onderwijs, mbo en het hoger onderwijs is het voornaamste terrein van Johans werk. Daarnaast werkt hij aan onderzoeken op het terrein van schoolloopbanen, voorkomen van uitval, professionalisering van docenten en schoolleiders, en de regionale samenwerking tussen onderwijs en regio.

Johan Bokdam studeerde politicologie en Contemporary Asian Studies aan de Universiteit van Amsterdam, was actief bij verschillende studentenorganisaties en werkte als docent op de UvA. Sinds 2007 werkt hij als senior onderwijsonderzoeker, adviseur en projectleider, eerst bij Research voor Beleid, later bij Panteia en sinds 2015 bij Oberon.

Johan is goed ingevoerd in de onderwijskundige en bestuurlijke vormgeving van het onderwijs. Hij voerde veel onderzoeksprojecten rondom goed bestuur, governance, medezeggenschap en bekostiging uit in zowel het funderend onderwijs, mbo en het hoger onderwijs. Hij was daarnaast projectleider en hoofdonderzoeker bij diverse nationale en internationale onderzoeken rondom professionalisering van docenten, het voorkomen van voortijdig schoolverlaten, de aansluiting van school naar werk en de regionale samenwerking tussen onderwijs en gemeenten. Hij heeft vanuit beide invalshoeken regelmatig contact met ministeries, sectororganisaties en individuele instellingen en houdt ervan om een praktijk- of beleidsvraag te helpen oplossen met relevant onderzoek.

Oberon

Oberon is een onafhankelijk onderzoeks- en adviesbureau op het gebied van onderwijs.

We hebben brede kennis van praktijk, beleid en wetenschap en verenigen deze werelden in onderzoek en advies. Met onze kennis en adviezen willen wij bijdragen aan de ontwikkeling van kinderen, jongeren en volwassenen.

Contact

Bezoekadres
St. Jacobsstraat 12
3511 BS Utrecht

Postadres
Postbus 1423
3500 BK Utrecht

(030) 230 60 90
Naar boven