Studiesucces en doorstroom mbo-hbo-wo

Een studie verloopt niet altijd soepel: sommige studenten vallen uit, wisselen van studie, stromen af naar een lager niveau of doen er langer over om hun diploma te halen. Daarnaast zijn er ook studenten die juist naar een hoger niveau doorstromen; van mbo naar hbo of van hbo naar wo. Voor onderwijsinstellingen is het belangrijk om het studiesucces in de gaten te houden. 

Onderzoek geeft inzicht in de hindernissen die studenten ervaren, op welke momenten tijdens de studie deze hindernissen spelen en mogelijkheden om het studiesucces te bevorderen. Ook op gemeentelijk en landelijk niveau kan onderzoek nieuwe inzichten geven. Het onderzoek kan zowel cijfermatig als meer verdiepend zijn.

 

Wat biedt Oberon?

Oberon voert voor en met onderwijsinstellingen onderzoek- en adviestrajecten uit, die zowel gericht zijn op het analyseren van knelpunten als het vinden van verbeteringen. Denk bijvoorbeeld aan de volgende vragen:

  • Hoeveel studenten vallen in het eerste jaar uit, en hoeveel hiervan beginnen aan een nieuwe studie? Hoe lang doen studenten over hun studie? Is hierbij een samenhang te zien tussen het type studie of de vooropleiding van de student?
  • Wat zijn redenen voor studenten om te stoppen met een opleiding en waar kunnen opleidingsteams verbeteringen doorvoeren?
  • In hoeverre stromen mbo-studenten door naar het hbo? Wat zijn mogelijke activiteiten om de overstap van mbo naar hbo te vergemakkelijken en studiesucces in het hbo te beïnvloeden?
  • Welke knelpunten ervaren studenten tijdens de studie? En in hoeverre hangt dit samen met de keuze van een student om te stoppen met de studie?

Meer informatie

Oberon Profielfoto 21
Oberon

Oberon is een onafhankelijk onderzoeks- en adviesbureau op het gebied van onderwijs en welzijn.

We hebben brede kennis van praktijk, beleid en wetenschap en verenigen deze werelden in onderzoek en advies. Met onze kennis en adviezen willen wij bijdragen aan de ontwikkeling van kinderen, jongeren en volwassenen.

Contact

Bezoekadres
St. Jacobsstraat 12
3511 BS Utrecht

Postadres
Postbus 1423
3500 BK Utrecht

(030) 230 60 90
Naar boven