Differentiëren

Differentiëren is een complexe maar belangrijke vaardigheid.

In de Staat van het Onderwijs 2017 constateert de inspectie dat veel leraren goede pedagogische en didactische vaardigheden hebben, maar tevens moeite hebben om hun lessen af te stemmen op verschillen tussen leerlingen en om leerlingen uitdaging te bieden. Wat zijn effectieve manieren om te differentiëren en hoe kunnen leraren dat leren? 

Wat biedt Oberon? 

Oberon voert regelmatig onderzoek uit naar professionalisering van leraren rond differentiëren. In opdracht van de Kennisrotonde hebben we een handreiking opgesteld: ‘Differentiatie in de klas: wat werkt?’  

In ons onderzoek kijken we naar de manier waarop leraren het beste kunnen werken aan differentiatie in het onderwijs en naar de vaardigheden van leraren. Zo heeft Oberon in samenwerking met een school een instrument ontwikkeld waarmee leerlingen in een klas op basis van hun competentieniveau en prestatiemotivatie ingedeeld kunnen worden in groepen met een vergelijkbare onderwijsbehoefte. Ook heeft Oberon onderzoekgedaan naar de rol van intervisie en collegiale consultatie als professionaliseringsvorm voor leraren die werk willen maken van differentiatie. 

Oberon doet niet alleen onderzoek naar differentiatie, maar geeft ook graag advies en ondersteuning bij keuzes rondom differentiatie en de professionalisering van leraren daarbij.

Meer informatie

Oberon Profielfoto 32
Oberon

Oberon is een onafhankelijk onderzoeks- en adviesbureau op het gebied van onderwijs.

We hebben brede kennis van praktijk, beleid en wetenschap en verenigen deze werelden in onderzoek en advies. Met onze kennis en adviezen willen wij bijdragen aan de ontwikkeling van kinderen, jongeren en volwassenen.

Contact

Bezoekadres
St. Jacobsstraat 12
3511 BS Utrecht

Postadres
Postbus 1423
3500 BK Utrecht

(030) 230 60 90
Naar boven