Dialoog en verantwoording

Horizontale dialoog en verantwoording zijn onderdelen van goed bestuur in het onderwijs. In de horizontale dialoog spreekt een bestuur of een school met betrokkenen onder meer over de kwaliteit van het onderwijs en leggen zij verantwoording af, als onderdeel van de eigen kwaliteitszorg.   

Tot deze belanghebbenden behoren in elk geval ouders en leerlingen, maar ook partijen waar besturen en scholen mee samenwerken zoals gemeenten, instellingen voor kinderopvang, jeugdzorg of werkgevers. Verantwoording over de kwaliteit van onderwijs kan niet los gezien worden van financiële verantwoording. Het gaat in het onderwijs veelal om publieke middelen, waarvan verwacht mag worden dat deze doelmatig worden ingezet. Recent is daar nog aan toegevoegd dat een bovenmatige reservepositie onwenselijk is. Dit maakt de vraag naar doelmatige besteding nog relevanter.

Wat biedt Oberon?

In diverse landelijke projecten heeft Oberon onderzoek uitgevoerd naar het vormgeven van een horizontale dialoog en naar de financiële verantwoording. Ook hebben wij ervaring met het ondersteunen van besturen en scholen bij het vormgeven van een horizontale dialoog. Zo hebben wij goed zicht op de diverse manieren waarop u een horizontale dialoog kunt voeren en hoe u beleidsrijker kunt begroten en verantwoorden.

Meer informatie

Oberon Profielfoto 32
Oberon Profielfoto 21
Oberon

Oberon is een onafhankelijk onderzoeks- en adviesbureau op het gebied van onderwijs en welzijn.

We hebben brede kennis van praktijk, beleid en wetenschap en verenigen deze werelden in onderzoek en advies. Met onze kennis en adviezen willen wij bijdragen aan de ontwikkeling van kinderen, jongeren en volwassenen.

Contact

Bezoekadres
St. Jacobsstraat 12
3511 BS Utrecht

Postadres
Postbus 1423
3500 BK Utrecht

(030) 230 60 90
Naar boven