Flexibilisering

Scholen hebben behoefte aan ruimte, wat betreft onderwijstijden, bevoegdheden en examinering. Zijn er te veel regels in het Nederlandse onderwijssysteem? Kan het misschien ook anders? Experimenten kunnen het antwoord geven op die vraag.  

Wat biedt Oberon? 

Oberon volgt verscheidene landelijke experimenten met flexibilisering. Zo monitoren wij de resultaten van het Experiment regelluwe  scholen, onderzoeken wij het Experiment Ruimte in Onderwijstijd (ERiO) en evalueren wij de andere dag- en weekindeling in de G5.

Oberon

Oberon is een onafhankelijk onderzoeks- en adviesbureau op het gebied van onderwijs.

We hebben brede kennis van praktijk, beleid en wetenschap en verenigen deze werelden in onderzoek en advies. Met onze kennis en adviezen willen wij bijdragen aan de ontwikkeling van kinderen, jongeren en volwassenen.

Contact

Bezoekadres
St. Jacobsstraat 12
3511 BS Utrecht

Postadres
Postbus 1423
3500 BK Utrecht

(030) 230 60 90
Naar boven