Medezeggenschap

Medezeggenschap staat volop in de aandacht. Personeelsleden, ouders, leerlingen en studenten ervaren het onderwijs van dichtbij en kunnen dan ook waardevolle input geven. Daarnaast zijn ze een kritisch tegengewicht voor de schooldirectie en de bestuurder.   

De rol van de medezeggenschap groeit en raden krijgen steeds meer wettelijke taken toegekend. Denk bijvoorbeeld aan het meebeslissen over de hoofdlijnen van de begroting (po, vo, mbo en ho), het adviseren over investeringen in de onderwijskwaliteit (ho) en in de toekomst mogelijk het adviseren over de financiering van extra ondersteuning in het po en vo.   

Er is dan ook behoefte te volgen hoe de medezeggenschap deze taken uitvoert en of zij hierbij voldoende ondersteuning ervaart. Medezeggenschap wint aan waarde bij een goede feedbackcultuur, voldoende ondersteuning, scholing en goed contact met de achterban.

Wat biedt Oberon?

Oberon heeft ervaring met het monitoren van de medezeggenschap in po, vo, mbo en ho. Daarnaast kunnen we scholen, besturen en medezeggenschapsraden ondersteunen bij het versterken van de medezeggenschap, zodat deze ook echt meerwaarde krijgt voor de school/het bestuur en de betrokken partijen.  

Meer informatie

Oberon Profielfoto 21
Oberon

Oberon is een onafhankelijk onderzoeks- en adviesbureau op het gebied van onderwijs.

We hebben brede kennis van praktijk, beleid en wetenschap en verenigen deze werelden in onderzoek en advies. Met onze kennis en adviezen willen wij bijdragen aan de ontwikkeling van kinderen, jongeren en volwassenen.

Contact

Bezoekadres
St. Jacobsstraat 12
3511 BS Utrecht

Postadres
Postbus 1423
3500 BK Utrecht

(030) 230 60 90
Naar boven