Overgang naar de arbeidsmarkt

Nu steeds meer jongeren erin slagen hun opleiding met succes af te ronden en het aantal voortijdig schoolverlaters sterk is gedaald, komt er steeds meer aandacht voor de volgende fase in de loopbaan van jongeren: het vinden en behouden van werk.

Jongeren uit het voortgezet speciaal onderwijs (VSO), praktijkonderwijs (PrO), de entreeopleiding en uitvallers uit niveau 2 hebben vaak een extra steuntje in de rug nodig bij de uitstroom uit het onderwijs. Dit zodat zij een succesvolle overstap naar een baan of vervolgonderwijs kunnen maken. Ook jongeren met meervoudige problemen vragen om verdergaande samenwerking tussen gemeenten, onderwijs, zorgaanbieders en bedrijven. Samenwerking over organisatiegrenzen heen werkt ondersteunend bij succesvolle transities.

 

Wat biedt Oberon?

Oberon heeft veel expertise en ervaring met het in kaart brengen van transities van school naar werk, analyses van het voorzieningenaanbod en -gebruik, met het inrichten van monitors die succesvolle transities van onderwijs naar werk stimuleren en het ontsluiten van landelijke voorbeelden.

Wilt u als gemeente, onderwijsinstelling of regio de aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt versterken of heeft u behoefte aan inzicht in de doorstroom, dan kunt u bij ons terecht voor advisering, ondersteuning of begeleiding. We werken graag een voorstel op maat voor u uit.

Afgelopen jaren hebben we diverse scholen, ROC’s, samenwerkingsverbanden, regio’s en ministeries ondersteund bij vragen rondom de regionale aanpak voor jongeren in een kwetsbare positie.

Meer informatie

Oberon Profielfoto 21
Oberon

Oberon is een onafhankelijk onderzoeks- en adviesbureau op het gebied van onderwijs en welzijn.

We hebben brede kennis van praktijk, beleid en wetenschap en verenigen deze werelden in onderzoek en advies. Met onze kennis en adviezen willen wij bijdragen aan de ontwikkeling van kinderen, jongeren en volwassenen.

Contact

Bezoekadres
St. Jacobsstraat 12
3511 BS Utrecht

Postadres
Postbus 1423
3500 BK Utrecht

(030) 230 60 90
Naar boven