Ditte Lockhorst

Het thema Personeel & Professionalisering valt onder deelverantwoordelijkheid van Ditte Lockhorst. Al meer dan 25 jaar richt Ditte zich in haar onderzoek het leren en handelen van (aanstaande) leraren.

Ditte Lockhorst is na haar studie Sociale Geografie aan de Universiteit Utrecht, gaan werken bij IVLOS, de lerarenopleiding van de universiteit Utrecht. In 2004 is zij gepromoveerd op haar proefschrift Design Elements for a CSCL Environment in Teacher Training. Na haar promotie heeft zij naast haar IVLOS onderzoekswerk een aantal jaren in detachering bij het Ruud de Moorcentrum van de Open Universiteit gewerkt. Sinds 2010 werkt Ditte bij Oberon.

Bij Oberon heeft Ditte haar onderzoek naar professionalisering van leraren in een breder perspectief geplaatst door haar onderzoek ook steeds meer te richten op de omgeving waarbinnen de professionalisering van leraren kan plaatsvinden: de rol van de schoolleider, het HRM-beleid, de school als lerende organisatie, de professionele leergemeenschappen en de samenwerking tussen wetenschap (onderzoekers) en praktijk (onderwijspersoneel) aan onderzoek. De laatste jaren is Ditte als projectleider bij veel grootschalige onderzoeken op deze thema’s betrokken geweest. Momenteel is zij expeditieleider van de Expeditie Lerarenagenda (www.expeditielerarenagenda.nl).

 

Publicatielijst Ditte

 

 

Uitgelicht 

 

Ditte 2023

In gesprek met Ditte Lockhorst over het onderzoek Expeditie Lerarenagenda

Ditte Lockhorst is expeditieleider van een vernieuwend onderzoeksproject: Expeditie Lerarenagenda. Vernieuwend in allerlei opzichten.

Lees het interview hier
Oberon

Oberon is een onafhankelijk onderzoeks- en adviesbureau op het gebied van onderwijs.

We hebben brede kennis van praktijk, beleid en wetenschap en verenigen deze werelden in onderzoek en advies. Met onze kennis en adviezen willen wij bijdragen aan de ontwikkeling van kinderen, jongeren en volwassenen.

Contact

Bezoekadres
St. Jacobsstraat 12
3511 BS Utrecht

Postadres
Postbus 1423
3500 BK Utrecht

(030) 230 60 90
Naar boven