Ditte Lockhorst

Wetenschap en kunst worden gezien als twee verschillende zienswijzen die elkaar kunnen versterken, onder andere door het creëren van dialoog. Door het samenbrengen van wetenschap, kunst en praktijk worden rationele inzichten (de linkerhersenhelft) en verbeeldings- en belevingskracht (de rechterhersenhelft) bij elkaar gebracht. Deze verbinding probeert Ditte vorm te geven in onderzoek.

Ditte Lockhorst is na haar studie Sociale Geografie aan de Universiteit Utrecht gaan werken bij IVLOS, de lerarenopleiding van de Universiteit Utrecht. In 2004 is zij gepromoveerd op haar proefschrift ‘Design Elements for a CSCL Environment in Teacher Training’. Sinds 2010 werkt Ditte bij Oberon als projectleider en trekker van het thema Personeel & Professionalisering.

Bij Oberon heeft Ditte haar onderzoek naar opleiden en professionalisering van leraren in een breder perspectief geplaatst door haar onderzoek ook steeds meer te richten op de omgeving waarbinnen de professionalisering van leraren kan plaatsvinden: de school als lerende organisatie, professionele leergemeenschappen, samen opleiden en professionaliseren, de rol van de schoolleider, en het HRM-beleid in de schoolorganisatie.

Recent, vanuit de Expeditie Lerarenagenda (www.expeditielerarenagenda.nl) waarvan Ditte de Expeditieleider was, onderzoekt zij de mogelijkheden van nieuwe onderzoeksmethodologie om complexe problemen te adresseren. Hierin wordt wetenschap, kunst en praktijk gecombineerd, staat participatief en dialogisch onderzoek centraal met een brede variatie aan betrokkenen en wordt gebruik gemaakt van creatieve instrumenten. Ook houdt zij zich bezig met adaptief vermogen in omgaan met verandering in relatie tot systeem- en toekomstbewustzijn. 

Hiernaast heeft Ditte verschillende scholen en organisaties voor kinderopvang begeleid bij de inrichting en ontwikkeling van een Professionele Leergemeenschap (PLG).

Een kijkje nemen in de toekomst van het onderwijs? Klik hier voor mogelijke workshops.

 

Publicatielijst Ditte

 

 

Uitgelicht 

 

Ditte 2023

In gesprek met Ditte Lockhorst over het onderzoek Expeditie Lerarenagenda

Ditte Lockhorst was expeditieleider van een vernieuwend onderzoeksproject: Expeditie Lerarenagenda. Vernieuwend in allerlei opzichten.

Lees het interview hier
Oberon

Oberon is een onafhankelijk onderzoeks- en adviesbureau op het gebied van onderwijs en welzijn.

We hebben brede kennis van praktijk, beleid en wetenschap en verenigen deze werelden in onderzoek en advies. Met onze kennis en adviezen willen wij bijdragen aan de ontwikkeling van kinderen, jongeren en volwassenen.

Contact

Bezoekadres
St. Jacobsstraat 12
3511 BS Utrecht

Postadres
Postbus 1423
3500 BK Utrecht

(030) 230 60 90
Naar boven