Van data naar kennisbenutting

Door de toegenomen digitalisering worden er steeds meer data gegenereerd in en over het onderwijs; zo worden toetsresultaten van leerlingen opgeslagen, krijgen leerlingen adaptief onderwijs en worden leerlingen ingeschreven op scholen. Behalve voor hun directe doel lenen deze gegevens zich voor meer overstijgende analyses. 

De centrale vraag die wij ons hierbij stellen is: Hoe kunnen het onderwijs en onderwijsbeleid meer profiteren van de data die wordt gegenereerd?  

Wat biedt Oberon?

In onze opdrachten bedenken en ontwikkelen we slimme toepassingen waarmee gemeenten, samenwerkingsverbanden, schoolbesturen en scholen gemakkelijker inzichten krijgen uit de bestaande data. Bijvoorbeeld leerlingstromen binnen samenwerkingsverbanden, onderwijsachterstanden, kansengelijkheid en segregatie binnen de gemeente, voorschools aanbod en schoolloopbanen van leerlingen. We ontwikkelen gebruiksvriendelijke dashboards en benchmark-rapportages, en werken samen met andere partijen aan geavanceerdere AI-toepassingen. Door onze kennis van het onderwijs, het onderwijsbeleid, de onderliggende data en statistiek snappen we welke informatie relevant is en hoe data ook tot kennisbenutting leidt.

Oberon

Oberon is een onafhankelijk onderzoeks- en adviesbureau op het gebied van onderwijs en welzijn.

We hebben brede kennis van praktijk, beleid en wetenschap en verenigen deze werelden in onderzoek en advies. Met onze kennis en adviezen willen wij bijdragen aan de ontwikkeling van kinderen, jongeren en volwassenen.

Contact

Bezoekadres
St. Jacobsstraat 12
3511 BS Utrecht

Postadres
Postbus 1423
3500 BK Utrecht

(030) 230 60 90
Naar boven