Expeditie Lerarenagenda

Zes onderzoekers zijn in april 2021 samen met Ditte Lockhorst (de expeditieleider) op expeditie gegaan met het door NRO gesubsidieerde project Adaptief vermogen in navigeren naar toekomstbestendig leraarschap.

De opdracht aan het team is onderzoek te doen naar de professionele kwaliteit van de leraar van vandaag en morgen en de  zeven thema’s van de Lerarenagenda 2013-2020 met elkaar verbinden. Met de Lerarenagenda geeft de overheid beleidslijnen aan voor de professionalisering van leraren (www.delerarenagenda.nl).

Toekomstbestendig leraarschap vraagt adaptief vermogen in alle sectoren van het onderwijsveld (po, vo en mbo) en op alle niveaus van onderwijsorganisatie: bij leraren(teams) (micro), in scholen (meso) en in lerarenopleidingen en beleidsorganisaties (macro). Adaptief vermogen is ‘het vermogen je te verhouden tot veranderingen om daarin op enig moment beredeneerde keuzes te maken’. Het Expeditieteam gaat onderzoeken hoe dit adaptief vermogen er in het Nederlandse onderwijsveld uitziet in de context van drie actuele vraagstukken:
1: Veranderend beroepsbeeld
2: Curriculumontwikkeling
3: Groeiende kansenongelijkheid.

We werken met zeven bouwstenen die zijn gericht op het krijgen van overzicht (wat gebeurt er al?), inzicht (hoe en wat werkt?) en vooruitzicht (werkt het overal?). We betrekken praktijkpartners bijvoorbeeld in het meedenken over begrippen en het samen uitvoeren van kleine interventies. Vanaf half september 2020 is de website van de Expeditie in de lucht: www.expeditielerarenagenda.nl.

Ondertussen is de Nederlandse versie van de populaire Engelse Teacher Tapp app  ontwikkeld. Met deze app ontvangen leraren elke dag 3 vragen. Als de drie vragen zijn ingevuld ziet de leraar hoe andere leraren in Nederland vragen van de dag ervoor hebben beantwoord en krijg de leraar een link naar interessante artikelen of blogs en tips om direct in je praktijk toe te passen. Voor meer informatie zie: https://nl.teachertapp.com/ of download de app en doe mee. Teacher Tapp is gratis te downloaden in de appstore.

Meer informatie

Oberon Profielfoto 20
Oberon

Oberon is een onafhankelijk onderzoeks- en adviesbureau op het gebied van onderwijs.

We hebben brede kennis van praktijk, beleid en wetenschap en verenigen deze werelden in onderzoek en advies. Met onze kennis en adviezen willen wij bijdragen aan de ontwikkeling van kinderen, jongeren en volwassenen.

Contact

Bezoekadres
St. Jacobsstraat 12
3511 BS Utrecht

Postadres
Postbus 1423
3500 BK Utrecht

(030) 230 60 90
Naar boven