Waar staan wij voor?

Oberon bestaat uit een hecht en toegewijd team van professionals met ieder hun eigen kwaliteiten en specialiteiten op het gebied van onderzoek en advies. Intensieve en stimulerende samenwerking in informele sfeer is kenmerkend voor onze werkwijze. We willen een bureau zijn dat ertoe doet en een verschil maakt in de samenleving, hoe bescheiden ook. Meer kansen voor leerlingen en ouders, meer werkplezier voor professionals, inspiratie voor managers en richting voor beleidsmakers en bestuurders. In al ons werk is verbinding belangrijk: het verbinden van verschillende partijen in praktijk, beleid en wetenschap, van onderzoek en advies, en van nu en de toekomst. Alleen zo kunnen we impact hebben.

Onze vier kernwaarden - professionaliteit, verbinding, betrokkenheid en ondernemerschap - liggen in bouwstenen verankerd en weerspiegelen zich in alles wat we doen. We zijn niet van de grote woorden of dikke notities. Daarom vatten we de bouwstenen van ons DNA hieronder zo kernachtig mogelijk samen.

 

Bouwstenen

 

1. Maatschappelijk gedreven

We willen een bureau zijn dat ertoe doet. We hopen iets bij te dragen aan de samenleving, een verschil te maken, hoe bescheiden ook. Meer kansen voor leerlingen en ouders, maar ook meer werkplezier voor de professionals, inspiratie voor managers en richting voor beleidsmakers en bestuurders.

2. We doen het samen

We werken in teams en kunnen altijd op elkaar terugvallen als dat nodig is. Geen individualisten hier, wel sterke mensen met eigen opvattingen die elkaar opzoeken, vertrouwen en inspireren. In 2022 hebben we onze nieuwe verdieping betrokken. Dat heeft een boost gegeven aan de saamhorigheid, synergie en de goeie en open sfeer in huis. Oberon is een bedrijf waar mensen zich thuis voelen, een fijne plek, zakelijk maar ook persoonlijk, met dagelijkse lunches en gastvrij voor stagiairs, oud-collega’s en zakenpartners.

3. Flexibel en betrokken

Oberonners tonen inzet, zijn betrokken en verantwoordelijk. Om dat te doen waar we goed in zijn en samen verder te bouwen aan onze organisatie. Dat wordt ondersteund door een toegewijd secretariaat, een gedegen financiële administratie en up-to-date automatisering maar vooral met ruimte voor persoonlijke groei.

4. Onderwijs is ons ding

Schoolloopbanen vanaf de voorschoolse periode tot en met de landing op de arbeidsmarkt. Daar houden wij ons mee bezig, en met alles wat daarbij hoort. Inclusief kinderopvang, zorg, kunst & cultuur, sport en gezondheid, maar altijd in relatie tot onderwijs. We werken in scholen en klassen, maar uiteraard ook op beleidsniveau en in bestuurlijke kringen, lokaal, regionaal en op landelijk niveau. Met een combinatie van onderzoek en advies, sterk wetenschappelijk verankerd en in een goede wisselwerking tussen theorie, beleid en praktijk.

5. Een sterk merk en een stabiel bedrijf

Oberon bestaat al meer dan 25 jaar en we hopen dat we nog heel lang mee gaan. We hebben er hard voor gewerkt om onze naam te vestigen, en dat is gelukt. Oberon heeft een goede naam opgebouwd en die willen we uiteraard hoog houden. Door werk van hoge kwaliteit te leveren, en deskundig, innovatief en betrouwbaar te zijn. Communicatief en met een open houding naar de samenleving, met oog voor maatschappelijke vraagstukken en de mensen die daar mee bezig zijn.

6. Naar buiten gericht

Opdrachtgevers weten ons goed te vinden met de vragen die zij hebben. Ook treden we graag naar buiten en proberen mensen met onze ideeën en analyses te inspireren en kansen op werk te creëren. Dat doen we door initiatief te nemen en door alert te zijn op wat er speelt in de samenleving en voor welke uitdagingen opdrachtgevers zich geplaatst zien. We investeren in stevige netwerken en bouwen graag langdurige relaties op. We zijn ook eigenwijs genoeg om zelf te bedenken waar we ons op willen toeleggen en proberen daar opdrachten in te vinden of te genereren.

7. Goede mix van mensen

Jong en oud, man en vrouw, experts en nieuwkomers, denkers en doeners, en alles daartussen. Ons speelveld is breed en ons werk kennisintensief. Dat vraagt om ervaring, deskundigheid en senioriteit maar ook om instroom van nieuwe medewerkers en stagiairs met nieuwe ideeën. We willen bij de tijd blijven, innovatief en vooruitstrevend zijn. We gaan ervan uit dat er voortdurend in– en uitstroom van medewerkers zal zijn en hebben daarin een goede balans gevonden.

8. Financieel gezond

Niet winst gedreven, wel een goed rendement halen. Om financieel gezond te blijven en te kunnen innoveren en experimenteren. Dat vraagt om ondernemerschap en financieel bewustzijn. We opereren in een markt van opdrachtgevers met grote vragen maar vaak krappe budgetten. Dat maakt dat we slim en zo efficiënt mogelijk moeten werken.

9. Geen groeiscenario, wel partnerschappen

We zijn groot genoeg. Met zo’n 35 mensen is de tent vol en hebben we de capaciteit in huis om grote en kleine projecten op ons speelveld goed uit te kunnen voeren. Als we meer willen doen, gaan we allianties aan met kennisinstituten, universiteiten, collega-bureaus en zzp’ers. Op voorwaarde dat ze goed zijn, complementair, maar ook betrouwbaar en leuk om mee te werken.

Oberon

Oberon is een onafhankelijk onderzoeks- en adviesbureau op het gebied van onderwijs en welzijn.

We hebben brede kennis van praktijk, beleid en wetenschap en verenigen deze werelden in onderzoek en advies. Met onze kennis en adviezen willen wij bijdragen aan de ontwikkeling van kinderen, jongeren en volwassenen.

Contact

Bezoekadres
St. Jacobsstraat 12
3511 BS Utrecht

Postadres
Postbus 1423
3500 BK Utrecht

(030) 230 60 90
Naar boven