In gesprek met Ditte Lockhorst

Ditte Lockhorst is expeditieleider van een vernieuwend onderzoeksproject: Expeditie Lerarenagenda. Vernieuwend in allerlei opzichten.

Wat is er zo vernieuwend aan Expeditie Lerarenagenda?

“Het is echt anders dan anders. We vormen een team van onderzoekers van verschillende universiteiten en onderzoeksbureaus. We krijgen veel vrijheid van NRO, onze subsidiegever. Normaal ben je als onderzoeker vrij strak gebonden aan een onderzoeksplan dat van tevoren vast staat. Nu kunnen we tijdens het onderzoek bijsturen en inzoomen, mede in overleg met de onderwijsprofessionals die met ons meedenken. We gebruiken ook andersoortige, creatieve manieren om data te verzamelen.”

Vertel, hoe kun je als onderwijsonderzoeker op een creatieve manier data verzamelen?

“Dat kan heel goed! We hebben bijvoorbeeld de Teacher Tapp naar Nederland gehaald, die inmiddels door meer dan duizend leraren op hun telefoon is gezet. Zij beantwoorden elke dag een vraag over hun werk. Laatst vroegen we bijvoorbeeld: wat vind je van het masterplan basisvaardigheden van minister Wiersma? Zo kunnen we snel peilen wat leraren ergens van vinden. We koppelen de resultaten daarna vlot terug met een blog of infographic.

We hebben het afgelopen jaar brieven geschreven met leraren over hun beroepsbeeld. Op dit moment werken we met een kleurplaat van het onderwijs en denken we na over hoe we toekomstbeelden van leraren over hun beroep in kunstobjecten kunnen vatten. Dat doen we allemaal om het gesprek over het leraarschap op gang te brengen en om meer zicht te krijgen op de emotie en beleving daarvan. Dat gaat met de traditionele vragenlijsten en interviews toch minder goed.”

Wat gaat Expeditie Lerarenagenda uiteindelijk opleveren?

“Ons doel is meer zicht te krijgen op hoe leraren hun adaptief vermogen kunnen versterken. Want dat heb je wel nodig in het leraarsvak, waarin er continu vernieuwingen op je afkomen, terwijl je huidige leerlingen ook goed onderwijs moeten krijgen. We noemen dat: vernieuwen terwijl de winkel open blijft. We zijn er al wel achter dat vernieuwingen niet alleen adaptief vermogen vragen van de individuele leraar, maar van het hele systeem waar een leraar deel van uitmaakt: collega’s, schoolleiding, bestuurders, beleidsmakers enzovoort.”

 

Tekst: Marleen Kieft

(www.marleenkieft.nl)

 

 

 

Oberon

Oberon is een onafhankelijk onderzoeks- en adviesbureau op het gebied van onderwijs.

We hebben brede kennis van praktijk, beleid en wetenschap en verenigen deze werelden in onderzoek en advies. Met onze kennis en adviezen willen wij bijdragen aan de ontwikkeling van kinderen, jongeren en volwassenen.

Contact

Bezoekadres
St. Jacobsstraat 12
3511 BS Utrecht

Postadres
Postbus 1423
3500 BK Utrecht

(030) 230 60 90
Naar boven