Ebbo Bulder

Weten wat werkt. Om het onderwijs te verbeteren moet je de problemen doorgronden, leren van het verleden, keuzes maken en veranderingen goed volgen. Ebbo draagt hier graag aan bij met betrouwbare informatie en waardevolle inzichten.

Ebbo heeft in 2020 de master Onderwijswetenschappen aan de Universiteit Utrecht afgerond. Tijdens zijn opleiding heeft hij zich gespecialiseerd in kwantitatieve data-analyse en -visualisatie. Hij heeft in 2019 gewerkt bij een lesmethodeontwikkelaar en ontwikkelde daar e-learning om leraren digitale vaardigheden te helpen ontwikkelen. Daarvoor was hij werkzaam in het onderwijs als docent beeldende kunst. Sinds januari 2020 is hij bij Oberon in dienst als onderzoeker. Vanaf 2022 heeft hij daarnaast gefungeerd als (vervangend) projectleider. Sinds begin 2024 is hij projectleider.

Bij Oberon heeft hij onderzoek gedaan rondom de thema’s overgang po-vo, kansengelijkheid, onderwijssegregatie, digitalisering en innovatie, ontwikkelingen op de arbeidsmarkt en de leermiddelenmarkt.

Een impactvol onderzoek waaraan hij heeft meegewerkt is ‘Alle scholen toegankelijk, een open deur?’ over het toelatingsbeleid en toegankelijkheid van het funderend onderwijs (2021). Het onderzoek geeft belangrijke landelijke cijfers over de mate waarin scholen drempels opwerpen en ouders en kinderen drempels ervaren bij het aanmelden bij een school. Ook geeft het onderzoek inzicht in de mate waarin scholen de onderwijswetten over het toelatingsbeleid zoals ze zijn bedoeld uitvoeren. Het bestaan van deze drempels kan tot onderwijssegregatie leiden.

Sinds 2021 heeft hij meegewerkt aan verschillende onderzoeken naar onderwijssegregatie, waaronder de landelijke monitor in opdracht van OCW (2023). Ook heeft hij een simulatiestudie gedaan naar beleidsmaatregelen om segregatie tegen te gaan (2024). Samen met de gemeente Utrecht heeft hij een gemeentelijke monitor onderwijssegregatie opgezet (2023). Ebbo denkt graag met u mee over vraagstukken over onderwijssegregatie, zoals het uitwerken van passend beleid en de monitoring en evaluatie van de effecten daarvan.

Naast zijn werk als projectleider is Ebbo binnen Oberon nog betrokken in de werkgroep Privacy en de werkgroep Artificial Intelligence.

Meer weten over onderwijssegregatie of digitalisering? Neem dan contact op met Ebbo.

Oberon

Oberon is een onafhankelijk onderzoeks- en adviesbureau op het gebied van onderwijs en welzijn.

We hebben brede kennis van praktijk, beleid en wetenschap en verenigen deze werelden in onderzoek en advies. Met onze kennis en adviezen willen wij bijdragen aan de ontwikkeling van kinderen, jongeren en volwassenen.

Contact

Bezoekadres
St. Jacobsstraat 12
3511 BS Utrecht

Postadres
Postbus 1423
3500 BK Utrecht

(030) 230 60 90
Naar boven