Kunst en cultuur

Oberon heeft jarenlange ervaring met onderzoeken en adviestrajecten op het gebied van kunst en cultuur in het onderwijs.

Wat biedt Oberon?

  • monitoronderzoeken naar cultuureducatie zowel in het basis- als  voortgezet onderwijs,
  • evaluatieonderzoeken naar bijvoorbeeld de effecten van beleidsregelingen (bijvoorbeeld het inzichtelijk maken van de opbrengsten als gevolg van de regeling Cultuureducatie met Kwaliteit),
  • het opzetten van een evaluatiesystematiek gericht op de aansluiting van het culturele aanbod met het onderwijs in uw regio middels de analysesoftware van Tableau.

Vanuit onze onderzoeksachtergrond, maar ook vanuit onze inhoudelijke betrokkenheid, helpen we u graag om uw onderzoeksvragen helder te krijgen en ze te beantwoorden. 

Cultuureducatie met Kwaliteit
Oberon doet in verschillende regio's onderzoek naar de ontwikkelingen en resultaten van de regeling Cultuureducatie met Kwaliteit (hierna: CMK). De Rijksoverheid wil dat cultuureducatie een vast onderdeel wordt van het lesprogramma. Het Rijk stelt hier, samen met andere overheden, geld voor beschikbaar via het programma CMK. Het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap is initiatiefnemer en opdrachtgever van CMK. Het Fonds voor Cultuurparticipatie is verantwoordelijk voor de toekenning van de rijkssubsidie aan de projecten van CMK.

CMK heeft als doel kinderen te laten profiteren van goed cultuuronderwijs waarin ze plezier hebben en belangrijke vaardigheden leren. Dankzij goed cultuuronderwijs ontwikkelen zij zich tot creatieve en kritische volwassenen die klaar zijn voor de uitdagingen van de 21e eeuw. Om dit te bereiken bevordert CMK de samenwerking tussen scholen en culturele instellingen, de deskundigheid van leerkrachten en vakdocenten, en draagt CMK bij aan het ontwikkelen van doorlopende leerlijnen en 21e-eeuwse vaardigheden. Zodat leerlingen tijdens hun hele basisschooltijd in aanraking komen met muziek, dans, tekenen, toneel en erfgoed. Waardoor zij leren om hun creatieve vaardigheden te gebruiken om problemen op te lossen en antwoorden te vinden.

Oberon

Oberon is een onafhankelijk onderzoeks- en adviesbureau op het gebied van onderwijs.

We hebben brede kennis van praktijk, beleid en wetenschap en verenigen deze werelden in onderzoek en advies. Met onze kennis en adviezen willen wij bijdragen aan de ontwikkeling van kinderen, jongeren en volwassenen.

Contact

Bezoekadres
St. Jacobsstraat 12
3511 BS Utrecht

Postadres
Postbus 1423
3500 BK Utrecht

(030) 230 60 90
Naar boven