Toelatingsbeleid en toegankelijkheid in het funderend onderwijs

Ouders en leerlingen in Nederland zijn vrij in het kiezen van een school en hebben daarbij de keus uit een divers aanbod. Tegelijkertijd geeft de vrijheid van onderwijs aan scholen de mogelijkheid om toelatingsbeleid voeren. 

Het toelatingsbeleid van scholen raakt daarmee aan het thema van de keuzevrijheid, maar ook aan risico’s op segregatie en aan de zorgplicht voor passend onderwijs. Om een actueel inzicht in deze belangrijke vraagstukken te krijgen, heeft het ministerie van OCW aan Oberon, Kohnstamm Instituut en KBA de opdracht gegeven voor een onderzoek naar de manier waarop scholen toelatingsbeleid voeren en welke gevolgen dit heeft voor ouders, leerlingen en de samenstelling van scholen. Daarvoor is een literatuurstudie uitgevoerd, zijn websites bekeken en scholen en ouders geënquêteerd en geïnterviewd.

Meer informatie

Oberon Profielfoto 34
Oberon

Oberon is een onafhankelijk onderzoeks- en adviesbureau op het gebied van onderwijs en welzijn.

We hebben brede kennis van praktijk, beleid en wetenschap en verenigen deze werelden in onderzoek en advies. Met onze kennis en adviezen willen wij bijdragen aan de ontwikkeling van kinderen, jongeren en volwassenen.

Contact

Bezoekadres
St. Jacobsstraat 12
3511 BS Utrecht

Postadres
Postbus 1423
3500 BK Utrecht

(030) 230 60 90
Naar boven