Walter de Wit

Walter de Wit is afgestudeerd als cultureel antropoloog (Katholieke Universiteit Nijmegen) en 2e graads wiskundedocent (Gelderse Leergangen).

Na een jaar aioschap aan de Rijksuniversiteit Leiden voltooide hij een boio‐traject (beleidsonderzoeker in opleiding) bij het ITS in Nijmegen. Daarna werkte hij als beleidsonderzoeker kort bij het SAC in Utrecht en begon daarna met een drietal collega’s met Oberon. Walter is projectleider en lid van het managementteam van Oberon. Hij heeft ruim 25 jaar ervaring met monitoring, evaluatie, effectonderzoek en advisering op het vlak van onderwijsachterstanden en VVE en de beïnvloedingsfactoren (vaak in een lokale context). Hij is coördinator geweest van het landelijke LEA-ondersteuningstraject, het OTV-ondersteuningstraject en Experiment Regelluwe Scholen. Hij werkt veel voor schoolbesturen, bijvoorbeeld in het kader van zwakke scholen. Walter is OAB-adviseur voor diverse grote gemeenten en leidde bijvoorbeeld Resultaatafspraaktrajecten in Den Haag, Nijmegen en Ede. In 2019/20 was hij coordinator van het landelijke onderzoeksprogramma OAB (voor OCW en NRO).

Naast mede-oprichter van Oberon (onderzoek en advies) heeft Walter met enkele andere experts de Stichting Vinci opgericht, gericht op het ontwikkelen en implementeren van daadwerkelijke onderwijsinnovaties met name op het terrein van achterstandsbestrijding.

Interessegebieden:

  • onderwijsachterstanden
  • integratie en segregatie
  • voortijdig schoolverlaten
  • monitoring en evaluatie
  • opbrengstgericht werken
  • overgang PO-VO
  • LEA

Recente projecten: 

  • Coördinator landelijke onderzoeksprogramma OAB
  • Resultaatafspraken VVE in Den Haag, Nijmegen, Stichtse Vecht, Zaltbommel
  • NRO-advies ‘Compenseren voor Corona'
Oberon

Oberon is een onafhankelijk onderzoeks- en adviesbureau op het gebied van onderwijs.

We hebben brede kennis van praktijk, beleid en wetenschap en verenigen deze werelden in onderzoek en advies. Met onze kennis en adviezen willen wij bijdragen aan de ontwikkeling van kinderen, jongeren en volwassenen.

Contact

Bezoekadres
St. Jacobsstraat 12
3511 BS Utrecht

Postadres
Postbus 1423
3500 BK Utrecht

(030) 230 60 90
Naar boven