Suzanne Gerritsen

Waarnemingen van leerkrachten, zelfbeeld van leerlingenen de relatie tot prestaties en gelijke kansen – dat zijn onderwerpen waar Suzanne Gerritsen zich mee bezig houdt, zowel tijdens haar studie als bij haar werk bij Oberon.

Suzanne rondde in 2019 de bachelor Onderwijswetenschappen af aan de Universiteit Utrecht. Met haar afstudeeronderzoek won ze de prijs voor beste bachelor-thesis van dat jaar. Suzanne vervolgde haar studie met de research master ‘Educational Sciences’, waar ze in juni 2021 voor afstudeerde. Haar masterthesis ging over het academisch zelfbeeld van basisscholieren die wel/niet geselecteerd zijn om deel te nemen in een plusklas voor kinderen die bovengemiddeld presteren. Naast haar studie was ze werkzaam als onderzoeksassistent bij een onderzoek naar inschattingsvaardigheden van leerkrachten en als docent-assistent om werkgroepen methoden en statistiek te geven aan bachelor studenten.

In het tweede jaar van haar master heeft Suzanne stagegelopen bij Oberon en sinds september 2021 is ze hier werkzaam als onderzoeker-adviseur. Suzanne houdt zich voornamelijk bezig met kwantitatieve analyses, maar combineert dit graag met het uitvoeren van kwalitatief onderzoek. Ze is op dit moment betrokken bij projecten rondom de thema’s passend onderwijs en gelijke kansen.

Oberon

Oberon is een onafhankelijk onderzoeks- en adviesbureau op het gebied van onderwijs.

We hebben brede kennis van praktijk, beleid en wetenschap en verenigen deze werelden in onderzoek en advies. Met onze kennis en adviezen willen wij bijdragen aan de ontwikkeling van kinderen, jongeren en volwassenen.

Contact

Bezoekadres
St. Jacobsstraat 12
3511 BS Utrecht

Postadres
Postbus 1423
3500 BK Utrecht

(030) 230 60 90
Naar boven