Verbinding zorg en onderwijs

Als leerlingen ondersteuning nodig hebben vanuit jeugdhulp, de Wet maatschappelijke ondersteuning of de Wet langdurige zorg vraagt dit om sterke verbindingen tussen onderwijs en zorg: een sterke samenwerking tussen onderwijs- en zorgprofessionals, sterk beleid wat verbinding mogelijk maakt en sterke bestuurlijke borging van afspraken over hoe de verbinding eruit ziet. 

Een goede verbinding tussen onderwijs en zorg is belangrijk voor passend én inclusiever onderwijs. Oberon ondersteunt ministeries, gemeenten, scholen, mbo-instellingen, de kinderopvang, samenwerkingsverbanden en zorgaanbieders, om daar samen vorm aan te geven.   

 

Wat biedt Oberon? 

Oberon doet zowel landelijk als lokaal onderzoek op het gebied van de verbinding tussen onderwijs en zorg. We evalueren bestaande samenwerkingen en procedures en begeleiden trajecten om tot een betere verbinding te komen. Zo doen we bijvoorbeeld onderzoek naar de aansluiting tussen onderwijs en jeugdhulp, de financiering van zorg in onderwijstijd en naar de versterking van zorg op school. De doelgroep van onze projecten loopt uiteen van kinderen en jongeren van 0-27 jaar, met bijzondere focus op de voorschoolse sector, het po, vo en mbo.  

Meer informatie

Oberon Profielfoto 01
Oberon

Oberon is een onafhankelijk onderzoeks- en adviesbureau op het gebied van onderwijs en welzijn.

We hebben brede kennis van praktijk, beleid en wetenschap en verenigen deze werelden in onderzoek en advies. Met onze kennis en adviezen willen wij bijdragen aan de ontwikkeling van kinderen, jongeren en volwassenen.

Contact

Bezoekadres
St. Jacobsstraat 12
3511 BS Utrecht

Postadres
Postbus 1423
3500 BK Utrecht

(030) 230 60 90
Naar boven