Eveline Schoevers

Passend onderwijs, reken-wiskundeonderwijs, creativiteit en professionalisering van docenten zijn thema's die de interesse hebben van Eveline en waar ze graag onderzoek naar doet. Sinds haar studies houdt Eveline zich al op verschillende manieren met deze thema's bezig waardoor ze hierover veel kennis heeft opgedaan.

Eveline Schoevers studeerde Pedagogische (Bachelor) en Onderwijswetenschappen (Researchmaster) aan de Universiteit Utrecht. In haar studies specialiseerde Eveline zich op het gebied van leerlingenzorg en volgde zij een klinisch traject tot orthopedagoog bij het Dyscalculie Expertise Centrum (Ambulatorium van de Universiteit Utrecht). In 2015 startte Eveline als promovenda aan de Universiteit Utrecht en werkte zij aan het praktijkgerichte onderzoeksproject ‘Meetkunst’. Zij was tevens werkzaam als docent in de opleiding Pedagogische Wetenschappen. In het meetkunstproject hield zij zich bezig met een onderzoek naar het integreren van reken-wiskunde- en kunstonderwijs en het bevorderen van creativiteit van leerlingen in het basisonderwijs. Ze werkte in dit onderzoek samen met een museum, lerarenopleiders rekenen-wiskunde en beeldende kunst en basisschooldocenten. In november 2019 promoveerde Eveline op het proefschrift ‘Promoting creativity in elementary mathematics education’.

Sinds oktober 2019 werkt Eveline als onderzoeker-adviseur bij Oberon en houdt ze zich met name bezig met onderzoek op het gebied van (hoog)begaafdheid. Zo is Eveline betrokken bij de monitor en impactstudie in het kader van de subsidieregeling (hoog)begaafdheid in passend onderwijs. Daarnaast is Eveline betrokken bij onderzoek op het gebied van thuiszitters, professionalisering van docenten en cultuureducatie.

 

Klik hier voor een overzicht van haar vak- en wetenschappelijke publicaties.

Oberon

Oberon is een onafhankelijk onderzoeks- en adviesbureau op het gebied van onderwijs.

We hebben brede kennis van praktijk, beleid en wetenschap en verenigen deze werelden in onderzoek en advies. Met onze kennis en adviezen willen wij bijdragen aan de ontwikkeling van kinderen, jongeren en volwassenen.

Contact

Bezoekadres
St. Jacobsstraat 12
3511 BS Utrecht

Postadres
Postbus 1423
3500 BK Utrecht

(030) 230 60 90
Naar boven