Eveline Schoevers

(Hoog)begaafdheid, reken-wiskundeonderwijs, creativiteit, en professionalisering van docenten zijn thema's die de interesse hebben van Eveline. Door middel van onderzoek en het toegankelijk maken van wetenschappelijke kennis slaat zij op deze thema’s graag een brug tussen wetenschap, beleid en onderwijspraktijk.

Eveline studeerde Pedagogische Wetenschappen (Bachelor) en Onderwijswetenschappen (Researchmaster) aan de Universiteit Utrecht. Tijdens haar studie volgde zij ook een klinisch traject tot orthopedagoog bij het Dyscalculie Expertise Centrum. In 2015 startte Eveline als promovenda aan de Universiteit Utrecht. Tevens was ze werkzaam als docent in de opleiding Pedagogische Wetenschappen. In 2019 promoveerde Eveline op het proefschrift ‘Promoting creativity in elementary mathematics education’. Sinds 2019 werkt Eveline als onderzoeker-adviseur bij Oberon. Vanaf 2022 is ze daar ook werkzaam als projectleider.

Eveline doet bij Oberon voornamelijk onderzoek rondom (hoog)begaafdheid en passend onderwijs. Ze is betrokken bij diverse onderzoeken (monitor 2019 – 2024, monitor 2023-2025, IMAGE) in het kader van de subsidieregelingen (hoog)begaafdheid in het passend onderwijs. Daarnaast doet Eveline onderzoek rondom het opleiden van leraren.

Verder maakt Eveline graag wetenschappelijke kennis toegankelijk voor professionals in het onderwijs. Zo is Eveline kennismakelaar bij de Kennisrotonde van het Nationaal Regieorgaan Onderwijs (NRO). Ze beantwoordt vragen van onderwijsprofessionals met kennis uit wetenschappelijk onderzoek. Ook schrijft ze in opdracht van NRO een praktische leidraad voor leraren over reken-wiskundeonderwijs aan kleuters voor de website onderwijskennis.nl.

Nieuwgierig wat Eveline op het gebied van rekenen-wiskundeonderwijs, creativiteit, (hoog)begaafdheid en professionalisering van leraren kan betekenen? Neem dan contact op.  

Oberon

Oberon is een onafhankelijk onderzoeks- en adviesbureau op het gebied van onderwijs en welzijn.

We hebben brede kennis van praktijk, beleid en wetenschap en verenigen deze werelden in onderzoek en advies. Met onze kennis en adviezen willen wij bijdragen aan de ontwikkeling van kinderen, jongeren en volwassenen.

Contact

Bezoekadres
St. Jacobsstraat 12
3511 BS Utrecht

Postadres
Postbus 1423
3500 BK Utrecht

(030) 230 60 90
Naar boven