Debbie Kooij

De verbinding tussen onderwijs, opvang en zorg is waar Debbie zich voor inzet. Andere thema’s waar haar interesse naar uit gaat zijn ouderbetrokkenheid, leesbevordering en monitoring Resultaatafspraken VVE.

Debbie Kooij studeerde Sociologie aan de Rijksuniversiteit Groningen. Na haar studie heeft zij gewerkt bij het Nivel en bij Ipso Facto. Hier deed zij onderzoek op de terreinen zorg, welzijn, sociale zekerheid en onderwijs. Sinds 2008 werkt Debbie als onderzoeker-adviseur en projectleider bij Oberon.

Debbie houdt zich vooral bezig met de verbinding onderwijs, opvang en zorg. Ze is betrokken geweest bij verschillende onderzoeken met betrekking tot de verbinding onderwijs – zorg en de ontwikkelingen rondom Integrale Kindcentra (IKC’s). Daarnaast heeft zij ruime ervaring met het ondersteunen/adviseren van gemeenten, schoolbesturen, scholen en kinderopvangorganisaties als het gaat om het zoeken van verbinding en samenwerking. Ook is zij gedetacheerd geweest bij de VNG om beleidsmatige ondersteuning te bieden op het thema verbinding onderwijs – jeugd. Andere thema’s waar Debbie zich regelmatig voor inzet zijn ouderbetrokkenheid, leesbevordering en de monitoring van Resultaatafspraken VVE.

Oberon

Oberon is een onafhankelijk onderzoeks- en adviesbureau op het gebied van onderwijs.

We hebben brede kennis van praktijk, beleid en wetenschap en verenigen deze werelden in onderzoek en advies. Met onze kennis en adviezen willen wij bijdragen aan de ontwikkeling van kinderen, jongeren en volwassenen.

Contact

Bezoekadres
St. Jacobsstraat 12
3511 BS Utrecht

Postadres
Postbus 1423
3500 BK Utrecht

(030) 230 60 90
Naar boven