Debbie Kooij

De verbinding onderwijs, zorg en opvang is waar Debbie zich graag voor inzet door middel van onderzoek en advies.

Debbie studeerde Sociologie aan de Rijksuniversiteit Groningen. Na haar studie heeft Debbie gewerkt bij het Nivel en bij Ipso Facto. Hier deed zij onderzoek op de terreinen zorg, welzijn, sociale zekerheid en onderwijs. Sinds 2008 werkt Debbie als onderzoeker-adviseur en projectleider bij Oberon.

Debbie deed onder andere onderzoek naar de verbinding onderwijs en zorg en de ontwikkelingen rondom Integrale Kindcentra (IKC’s). Daarnaast heeft zij ruime ervaring met het ondersteunen/adviseren van gemeenten, schoolbesturen, scholen en kinderopvangorganisaties als het gaat om het zoeken van verbinding en samenwerking. Andere thema’s waar Debbie zich regelmatig voor inzet zijn leesbevordering, monitoring van Resultaatafspraken VVE, mbo en ouderbetrokkenheid.

Oberon

Oberon is een onafhankelijk onderzoeks- en adviesbureau op het gebied van onderwijs.

We hebben brede kennis van praktijk, beleid en wetenschap en verenigen deze werelden in onderzoek en advies. Met onze kennis en adviezen willen wij bijdragen aan de ontwikkeling van kinderen, jongeren en volwassenen.

Contact

Bezoekadres
St. Jacobsstraat 12
3511 BS Utrecht

Postadres
Postbus 1423
3500 BK Utrecht

(030) 230 60 90
Naar boven