Zorg in onderwijstijd

Leerlingen in het speciaal onderwijs (voormalig cluster 3 en 4) hebben vaak op school extra ondersteuning en zorg nodig. Dit kan bijvoorbeeld bestaan uit begeleiding bij gedragsproblemen, maar ook uit verpleging of persoonlijke verzorging bij een lichamelijke handicap. 

Vaak is onduidelijk hoe betaald moet worden voor deze zorg: vanuit onderwijsbudget, de Jeugdwet, de Wet maatschappelijke ondersteuning, de Wet langdurige zorg of zorgverzekeraars. Scholen en ouders raken de weg kwijt in de grote hoeveelheid financiële potjes en regelgeving.

Om deze reden willen de ministeries van VWS en OCW toewerken naar een collectieve financiering van zorg in onderwijstijd. Dit betekent het terugbrengen van de grote hoeveelheid financiële potjes naar één centrale geldpot, bedoeld voor de inzet van een select aantal zorgaanbieders per school in het speciaal onderwijs cluster 3 en 4. Er gaan twee regio’s van start als pilot waarin gemeenten, onderwijs en zorg de collectieve financiering gaan uitproberen. Verder krijgen scholen de hulp van zorgarrangeurs om de zorg in onderwijstijd sneller geregeld te krijgen.

Oberon voert samen met DSP onderzoek uit naar deze maatregelen. We brengen in kaart hoeveel zorg er op dit moment wordt aangeboden tijdens onderwijstijd, hoeveel geld dit kost en uit welk potje het wordt betaald. Deze informatie helpt bij het berekenen van een toekomstige collectieve financiële pot. Daarnaast volgen we de twee regiopilots en brengen we met de ervaringen van de pilots in kaart hoe de uitvoering van de collectieve financiering vormgegeven kan worden.

Dit onderzoek is in opdracht van de ministeries van VWS en OCW, en loopt van 2020 tot 2023.

Meer informatie

Michiel Van Der Grinten
Marjolein Bomhof
Oberon

Oberon is een onafhankelijk onderzoeks- en adviesbureau op het gebied van onderwijs.

We hebben brede kennis van praktijk, beleid en wetenschap en verenigen deze werelden in onderzoek en advies. Met onze kennis en adviezen willen wij bijdragen aan de ontwikkeling van kinderen, jongeren en volwassenen.

Contact

Bezoekadres
Slachtstraat 12
3512 BC Utrecht

Postadres
Postbus 1423
3500 BK Utrecht

(030) 230 60 90
Naar boven