Overheveling zorg voor Ernstige Dyslexie

De diagnostiek en behandeling voor kinderen met Ernstige Dyslexie valt op dit moment onder de Jeugdwet, en is daarmee onderdeel van het takenpakket van gemeenten. Naar aanleiding van een motie van Tweede Kamer lid Peters c.s. eind 2020 speelt de discussie of de verantwoordelijkheid van deze zorg voortaan bij het onderwijs zou moeten liggen. Hiermee zou het veld gecoördineerd in kunnen zetten op verbetering van taalonderwijs, lichte ondersteuning vanuit school en gespecialiseerde hulp.  

In dit kader hebben de ministeries van VWS en OCW aan Significant en Oberon gevraagd om onderzoek te doen naar de juridische, financiële en uitvoeringsconsequenties van een overheveling. Dit onderzoek brengt in beeld wat de consequenties kunnen zijn van een eventuele overheveling, voor het onderwijs, voor gemeenten, voor zorgaanbieders, voor de professionals en voor ouders en leerlingen. We hebben hiervoor verschillende scenario’s ontwikkeld en beschreven in het rapport dat hiernaast te vinden is. Dit hebben we gebaseerd op de ervaringen van gemeenten, zorgaanbieders, samenwerkingsverbanden po, schoolbesturen po en basisscholen in het huidige systeem en hun verwachtingen ten opzichte van een overheveling.

De ervaringen verschillen sterk per regio. Gemeenten en zorgaanbieders zijn over het algemeen niet positief over een overheveling. Onder samenwerkingsverbanden verschilt dit per regio. Wij adviseren om sterk in te zetten op een verbetering van de samenwerking tussen gemeenten en onderwijs zodat de gezamenlijke verantwoordelijkheid voor dit vraagstuk beter vorm krijgt. Dit kan binnen het huidige systeem, met eventuele enkele kleine aanpassingen. Mocht er alsnog tot een overheveling besloten worden adviseren we om goede waarborgen te creëren om risico’s omtrent de toegankelijkheid, kwaliteit en monitoring van de ED-zorg te mitigeren.

Het rapport is in december 2021 naar de Tweede Kamer gestuurd. Met behulp van dit rapport krijgen betrokkenen inzicht in hoe een overheveling eruit zou kunnen zien, en kan dit meegenomen worden in de (politieke) besluitvorming over het wel of niet overhevelen van de ED-zorg.

 

Meer informatie

Oberon Profielfoto 17
Oberon Profielfoto 30
Oberon

Oberon is een onafhankelijk onderzoeks- en adviesbureau op het gebied van onderwijs en welzijn.

We hebben brede kennis van praktijk, beleid en wetenschap en verenigen deze werelden in onderzoek en advies. Met onze kennis en adviezen willen wij bijdragen aan de ontwikkeling van kinderen, jongeren en volwassenen.

Contact

Bezoekadres
St. Jacobsstraat 12
3511 BS Utrecht

Postadres
Postbus 1423
3500 BK Utrecht

(030) 230 60 90
Naar boven