Leerlingenvervoer in Nederland, monitor 2022

Met de Monitor Leerlingenvervoer is de omvang van het leerlingenvervoer in Nederland in beeld gebracht. Deze meting is in het najaar 2022 uitgevoerd onder Nederlandse gemeenten en betreft het schooljaar 2021/22. Eerder zijn er metingen gedaan over de periode van 2012 tot en met 2016. De monitor geeft daarmee ook enig zicht op de ontwikkelingen gedurende de afgelopen jaren. In 2022 is de monitor uitgevoerd door Oberon, in opdracht van het ministerie van OCW.

Van de laatste meting presenteren we in deze rapportage de bevindingen. In 2024 en 2026 worden nogmaals metingen uitgevoerd.

Het doel van de Monitor Leerlingenvervoer is om zicht te krijgen op ontwikkelingen in gemeentelijk beleid en het gebruik en de kosten van het leerlingenvervoer. De monitor geeft net als bij eerdere metingen zicht op:

  • het aantal leerlingen dat gebruik maakt van een vervoersvoorziening;
  • de uitgaven aan leerlingenvervoer;
  • de verschillen tussen onderwijssectoren;
  • de soorten leerlingenvervoer;
  • de beleidsontwikkelingen.
  • Daaraan zijn voor deze meting toegevoegd:
  • de reistijd in het leerlingenvervoer;
  • de kwaliteitseisen aan het leerlingenvervoer;
  • de kwaliteitsbewaking.
Oberon

Oberon is een onafhankelijk onderzoeks- en adviesbureau op het gebied van onderwijs.

We hebben brede kennis van praktijk, beleid en wetenschap en verenigen deze werelden in onderzoek en advies. Met onze kennis en adviezen willen wij bijdragen aan de ontwikkeling van kinderen, jongeren en volwassenen.

Contact

Bezoekadres
St. Jacobsstraat 12
3511 BS Utrecht

Postadres
Postbus 1423
3500 BK Utrecht

(030) 230 60 90
Naar boven