Monitor Professionele ontwikkeling schoolleiders en bestuurders vo 2016-2017

In opdracht voor de VO-academie en SRVO volgt Oberon in samenwerking met het Kohnstamm Instituut de professionele ontwikkeling van schoolleiders en bestuurders in het VO.

Dit doen we aan de hand van een kwantitatieve monitor en een verdieping in de vorm van focusgroepen.

Kwantitatieve monitor

Bestuurders en schoolleiders zijn hard aan de slag met de eigen professionele ontwikkeling. Aandachtspunten blijven de professionaliseringsafspraken die schoolleiders en bestuurders maken met hun werkgever en de inwerk- en begeleidingsprogramma’s voor startende schoolleiders en bestuurders. Dat blijkt uit de monitor ‘Professionele ontwikkeling schoolleiders en bestuurders vo 2016-2017’, in opdracht van de VO-raad.

De monitor wordt uitgevoerd door Oberon in samenwerking met het Kohnstamm Instituut. Doel is om de professionaliseringsactiviteiten van schoolleiders in kaart te brengen en te achterhalen wat deze groep nodig heeft om zich verder te ontwikkelen. Met deze kennis kunnen scholen hun professionaliseringbeleid voor leidinggevenden verbeteren en kunnen opleidingsinstituten hun aanbod verder verfijnen. En ook de VO-academie zelf kan met de onderzoeksresultaten haar activiteiten nog beter laten aansluiten op de wensen van de schoolleiders en bestuurders. Dit jaar is, om diezelfde redenen, voor het eerst ook onderzocht hoe de professionalisering van bestuurders zich ontwikkelt en welke ondersteuning deze groep wenst bij verdere professionalisering.

De uitkomsten zijn samengevat in enkele infographics, onder andere deze infographics over de professionaliseringsactiviteiten en over de effecten van de activiteiten.

In 2015 vond de vorige peiling van de monitor plaats en die is hier te vinden. De rapportage van de huidige peiling is hiernaast te vinden.

Kwalitatieve verdieping 

Feedback en reflectie op het eigen functioneren worden door schoolleiders gezien als belangrijke mechanismen voor de eigen professionele ontwikkeling. Ook een lerende cultuur op een school is een goede motivator voor medewerkers, schoolleiders en bestuurders om zichzelf verder te professionaliseren. Aandachtspunt blijft een goed inwerkprogramma voor startende schoolleiders. Dit blijkt uit de 'Monitor professionele ontwikkeling schoolleiders en bestuurders VO 2018 - Focusgroepen.’ die januari 2019 verscheen.

Lees hier de uitkomsten uit de focusgroepen

Oberon

Oberon is een onafhankelijk onderzoeks- en adviesbureau op het gebied van onderwijs en welzijn.

We hebben brede kennis van praktijk, beleid en wetenschap en verenigen deze werelden in onderzoek en advies. Met onze kennis en adviezen willen wij bijdragen aan de ontwikkeling van kinderen, jongeren en volwassenen.

Contact

Bezoekadres
St. Jacobsstraat 12
3511 BS Utrecht

Postadres
Postbus 1423
3500 BK Utrecht

(030) 230 60 90
Naar boven