Monitor professionele ontwikkeling schoolleiders en bestuurders in het vo 2021

De professionele ontwikkeling van schoolleiders en bestuurders in het vo verloopt in 2021-22 net iets anders dan in voorgaande schooljaren. Schoolleiders en bestuurders zijn vaak overgestapt naar online professionaliseringsactiviteiten. Ze voeren de professionalisering vaker binnen de eigen organisatie uit. Zelfstudie, learning-on-the-job en netwerkleren zijn nu de populairste activiteiten terwijl dit voorheen de meerdaagse training/cursus was. Dit blijkt uit de monitor professionele ontwikkeling, die Oberon en Kohnstamm Instituut voor de VO-academie en SRVO uitvoeren.

De monitor vindt jaarlijks plaats en bestaat afwisselend uit een vragenlijst en uit focusgesprekken. Het onderliggende rapport gaat over het vragenlijstonderzoek in 2021. Met de vragenlijst hebben we een landelijk beeld van de professionele ontwikkeling en volgen we ontwikkelingen door de tijd. De VO-academie en SRVO kunnen de uitkomsten gebruiken om hun beleid en activiteiten hierop af te stemmen.

Het overgrote deel van de schoolleiders en bestuurders is tevreden over de begeleiding en ondersteuning vanuit werkgevers rondom professionalisering. Het merendeel heeft één keer per jaar een formeel gesprek met hun leidinggevende over hun professionele ontwikkeling. Eigen initiatief speelt echter nog steeds de grootste rol bij het kiezen van een professionaliseringsactiviteit. Er liggen nog kansen voor verbetering bij het aanbieden van een inwerk- en begeleidingsprogramma voor nieuwe schoolleiders en bestuurders

Corona heeft bij 9 op de 10 schoolleiders en bestuurders impact op de professionele ontwikkeling. Een groot deel van de activiteiten was online. Schoolleiders en bestuurders doen meer professionaliseringsactiviteiten binnen de eigen organisatie. Soms mist men dan ook de kennisdeling en uitwisseling met anderen van buitenaf. Deze ontwikkeling zagen we ook al bij de focusgroepen, waarbij het risico bestaat dat men veel binnen de eigen ‘bubbel’ blijft en andere werkwijzen of inzichten maar moeilijk een weg naar de school vinden.

Kansen om professionele ontwikkeling van schoolleiders en bestuurders te stimuleren liggen op praktisch vlak en op het type aanbod. Praktische zaken zijn meer tijd, rust in het werk en voldoende scholingsbudget. Kenmerken van stimulerend aanbod zijn uitdagend aanbod, actueel en bruikbaar in de praktijk.

Hiernaast is het volledige rapport te lezen.

Oberon

Oberon is een onafhankelijk onderzoeks- en adviesbureau op het gebied van onderwijs.

We hebben brede kennis van praktijk, beleid en wetenschap en verenigen deze werelden in onderzoek en advies. Met onze kennis en adviezen willen wij bijdragen aan de ontwikkeling van kinderen, jongeren en volwassenen.

Contact

Bezoekadres
St. Jacobsstraat 12
3511 BS Utrecht

Postadres
Postbus 1423
3500 BK Utrecht

(030) 230 60 90
Naar boven