Doorbraakproject Onderwijs & ICT

Oberon heeft in samenwerking met de universiteiten van Utrecht en Leiden onderzoek gedaan naar gepersonaliseerd leren met ict in het kader van het Doorbraakproject Onderwijs & ICT.

Landelijk onderzoek naar gepersonaliseerd leren met ict

Het onderzoeksrapport van de Universiteit Utrecht, Universiteit Leiden en Oberon is nu beschikbaar. Een managementsamenvatting van het rapport vindt u op deze pagina en een handreiking voor de praktijk is hier eveneens te vinden.

Doel van het onderzoek was in kaart te brengen op welke wijze gepersonaliseerd leren met ict in het basis- en voortgezet onderwijs wordt vormgegeven en of deze ontwerpen verschillen in effecten op cognitieve leerprestaties, motivatie en zelfregulerend leren van leerlingen.

Aan het onderzoek hebben 65 vo-scholen en 9 praktijksituaties met 94 po-scholen deelgenomen. Behalve dat opvattingen van leraren over onderwijs, leren op maat en ict in kaart zijn gebracht, is in 35 vo-scholen en 9 praktijksituaties schoolspecifiek onderzoek uitgevoerd naar interventies waarin gepersonaliseerd leren met ict centraal stond. Vervolgens is een totaal analyse uitgevoerd over alle schoolrapporten waarbij de interventies zijn geclusterd in vier typen: 1) leren en lesgeven met ict (met focus op schoolvisie), 2) lesgeven op maat met ict (met focus op leraar), 3) leren op maat met ict (met focus op leerling) en 4) leren door oefenen met ict (met focus op technologie). Op basis van een multiple-case design is per type interventie en over alle interventies heen de relatie tussen interventiekenmerken en gevonden opbrengsten bestudeerd.

Het onderzoek heeft 34 conclusies en 18 implicaties voor praktijk, onderzoek en beleid opgeleverd. Deze zijn allemaal te lezen in het onderzoekrapport.

Verder is in dit onderzoeksproject binnen Leerling2020 een toolkit Zelf onderzoek doen op je school ontwikkeld. Deze bevat onderzoeksinstrumenten waarmee je als docent zelf onderzoek kunt doen naar een vernieuwing die je in de les of op school hebt doorgevoerd.

Begin 2020 is over het onderzoek op een van de Doorbraak-scholen een wetenschappelijk artikel verschenen in Educational Studies. Dit artikel vindt u onder download op deze pagina. Het beschrijft het effect van het door leraren stimuleren van zelfsturend leren van leerlingen in een learning lab.

Meer informatie

Oberon Profielfoto 20
Oberon

Oberon is een onafhankelijk onderzoeks- en adviesbureau op het gebied van onderwijs.

We hebben brede kennis van praktijk, beleid en wetenschap en verenigen deze werelden in onderzoek en advies. Met onze kennis en adviezen willen wij bijdragen aan de ontwikkeling van kinderen, jongeren en volwassenen.

Contact

Bezoekadres
St. Jacobsstraat 12
3511 BS Utrecht

Postadres
Postbus 1423
3500 BK Utrecht

(030) 230 60 90
Naar boven