Evaluatie Beleidsregel verstrekking DAMU-licentie VO - Toptalenten dans en muziek

De Beleidsregel verstrekking DAMU-licentie vo is bestemd voor leerlingen die een reëel perspectief hebben door te stromen naar een dans- of muziekopleiding op hbo-niveau. Het doel van de beleidsregel is dat deze leerlingen kunnen deelnemen aan een hbo-voortraject met verlichting van de studielast.

In opdracht van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap heeft Oberon de evaluatie van de beleidsregel uitgevoerd. De hoofdvraag van deze evaluatie is in welke mate de mogelijkheden voor verlichting van de studielast uit de Beleidsregel verstrekking DAMU-licentie vo volgens betrokkenen voldoen en welke suggesties voor verbetering zij hebben. Het antwoord op deze vraag kunt u lezen in de rapportage ‘Toptalenten dans en muziek’. Ook treft u daar informatie aan over het aantal DAMU-leerlingen en scholen en over de wijze waarop het onderwijs aan DAMU-leerlingen wordt vormgegeven.

Meer informatie

Oberon Profielfoto 32
Oberon

Oberon is een onafhankelijk onderzoeks- en adviesbureau op het gebied van onderwijs en welzijn.

We hebben brede kennis van praktijk, beleid en wetenschap en verenigen deze werelden in onderzoek en advies. Met onze kennis en adviezen willen wij bijdragen aan de ontwikkeling van kinderen, jongeren en volwassenen.

Contact

Bezoekadres
St. Jacobsstraat 12
3511 BS Utrecht

Postadres
Postbus 1423
3500 BK Utrecht

(030) 230 60 90
Naar boven