Evaluatie naar het LeerKRACHT-programma

Oberon voert samen met Universiteit Utrecht een vierjarig effectonderzoek uit naar het programma van Stichting leerKRACHT. Zij delen (tussentijdse) resultaten in de vorm van een infographic en rapportages. In de zomer van 2021 volgt de eindrapportage.

Het onderzoek naar het leerKRACHT-programma via social media volgen? Ga naar onze collega Angela’s blogTwitter en/of LinkedIn.

Korte omschrijving doel, vraagstelling:
In opdracht van het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO) onderzoekt Oberon samen met onderzoekers van Universiteit Utrecht de effecten van het onderwijsprogramma leerKRACHT (zie voor meer informatie: https://stichting-leerkracht.nl/

Type onderzoek / onderzoeksactiviteiten:

Wij onderzoeken twee cohorten LeerKRACHT-scholen, waarbij we ons richten op de effecten van het leerKRACHT-programma, o.a. cultuurverandering, handelen van de leraar en (non-)cognitieve leerling-resultaten.
Wij verzamelen data op deelnemende po, vo en mbo scholen vanaf schooljaar 2017-2018 (zo’n 150 scholen die dit schooljaar begonnen zijn) met verschillende vragenlijsten. Om effecten en onderliggende mechanismen te kunnen verklaren, volgen we daarnaast 30 scholen gedurende twee jaar intensief. Binnen deze scholen observeren getrainde onderzoekers het pedagogisch didactisch handelen van leraren en bordsessies en interviewen wij leraren en schoolleiders.

Welke doelgroepen zijn betrokken in het onderzoek?

  • leerlingen
  • leraren 
  • schoolleiding

Betrokken sectoren:
Po, vo, mbo

Looptijd onderzoek:
2017 – 2021

(Verwachte) opbrengsten:
De onderstaande opbrengsten dragen bij aan een bredere wetenschappelijke kennisbasis, praktijkinzichten en onderbouwing voor eventuele effecten van leerKRACHT. Daarnaast levert het inzichten voor Stichting leerKRACHT op waarmee zij het programma kunnen verbeteren.

  • Jaarlijkse tussenrapportages 
  • Eindrapportage 
  • Wetenschappelijke artikelen
  • Publicaties voor breed praktijk publiek
  • Conferentie(s) (voor wel dan niet leerKRACHT scholen)
  • Presentaties op o.a. conferenties
  • Proefschrift

Contactinformatie:
Voor vragen over het onderzoek, neem contact op met Angela de Jong.
+31627217252 of adejong@oberon.eu

Het onderzoek wordt voornamelijk uitgevoerd door Angela de Jong, MSc (zie foto en updates over het onderzoek op LinkedIn en Twitter en deze blog) die op basis van dit onderzoek promoveert. Zij werkt samen met een team van onderzoekers: Prof. Dr. Jan van Tartwijk, Prof. Dr. Mirko Noordegraaf en Dr. Renske de Kleijn (Universiteit Utrecht). Dr. Ton Klein (Oberon) is betrokken als projectleider voor het NRO-effectonderzoek naar Stichting leerKRACHT.

Meer informatie

Angela De Jong
Oberon

Oberon is een onafhankelijk onderzoeks- en adviesbureau op het gebied van onderwijs.

We hebben brede kennis van praktijk, beleid en wetenschap en verenigen deze werelden in onderzoek en advies. Met onze kennis en adviezen willen wij bijdragen aan de ontwikkeling van kinderen, jongeren en volwassenen.

Contact

Bezoekadres
Slachtstraat 12
3512 BC Utrecht

Postadres
Postbus 1423
3500 BK Utrecht

(030) 230 60 90
Naar boven