Leerlingensurvey

In samenwerking met het onderwijs wil Stichting LeerKRACHT binnen de scholen een cultuur van ‘elke dag samen een beetje beter’ creëren. Het doel is om met de aanpak van Stichting LeerKRACHT het onderwijs te verbeteren.

Er wordt veel aandacht besteed aan de samenwerking tussen leraren onderling en met schoolleiding om van elkaar te leren en samen het onderwijs te innoveren.

Om deze cultuurverandering binnen de school in kaart te brengen wordt een cultuursurvey afgenomen bij de leraren van de scholen die werken volgens de aanpak van Stichting LeerKRACHT. De wens van Stichting LeerKRACHT is om ook leerlingen te bevragen in welke mate zij het handelen van hun leraar ervaren op aspecten die relevant zijn voor het leren van de leerling.

In opdracht van NRO heeft Stichting LeerKRACHT aan Oberon en de Universiteit Utrecht gevraagd om de huidige cultuursurvey te herzien en om een leerlingsurvey te ontwerpen en te testen. Voor de cultuursurvey is een betrouwbaarheidsonderzoek uitgevoerd. Op basis van de resultaten is er een herziende versie van de cultuursurvey gemaakt. De leerlingsurvey is gebaseerd op de meta-analyses van Hattie (2008) en Scheerens (2016). Vervolgens is er een pilot uitgevoerd naar de leerlingsurvey. Momenteel adviseert Oberon Stichting LeerKRACHT in proces hoe zij scholen in staat kunnen stellen om de leerlingsurvey zelfstandig af te nemen.

U kunt de rapportage van de leerlinsurvey hier downloaden. In de rapportage Cultuursurvey leest u over het betrouwbaarheidsonderzoek van de cultuursurvey en de daaruit voortvloeiende aanpassingen. De rapportage Leerlingsurvey beschrijft de totstandkoming van de leerlingsurvey en de eerste resultaten van de pilot van de leerlingsurvey.

Oberon

Oberon is een onafhankelijk onderzoeks- en adviesbureau op het gebied van onderwijs en welzijn.

We hebben brede kennis van praktijk, beleid en wetenschap en verenigen deze werelden in onderzoek en advies. Met onze kennis en adviezen willen wij bijdragen aan de ontwikkeling van kinderen, jongeren en volwassenen.

Contact

Bezoekadres
St. Jacobsstraat 12
3511 BS Utrecht

Postadres
Postbus 1423
3500 BK Utrecht

(030) 230 60 90
Naar boven