Gemeenten en het Nationaal Programma Onderwijs

Het Nationaal Programma Onderwijs (NP Onderwijs) is gericht op het herstellen van vertragingen als gevolg van corona. Er is sprake van leervertragingen maar ook op het welbevinden van kinderen en leerlingen heeft corona (soms grote) gevolgen. Ook gemeenten hebben een rol in het NP Onderwijs. 

Met het NP Onderwijs zet het Rijk volop in op het herstellen van vertragingen als gevolg van corona. Scholen in het funderend onderwijs en het vervolgonderwijs ontvangen middelen om de cognitieve en sociaalemotionele ontwikkelingen van leerlingen te stimuleren. Ook gemeenten ontvangen middelen. Deze zijn bedoeld om – aanvullend aan wat de scholen in het primair en voortgezet onderwijs doen – eventuele vertragingen op cognitief, welbevinden of sociaal-emotioneel gebied bij peuters (2,5 tot 4 jaar) en leerlingen (4 tot 18 jaar) terug te brengen.

Oberon ondersteunt diverse gemeenten bij het ontwikkelen van het gemeentelijk NP Onderwijsplan.

Wij benutten monitordata en voeren gesprekken met partners in het onderwijs, opvang, welzijn, bibliotheek en andere sectoren. Hierdoor ontstaat een beeld van de lokale situatie, zowel van de vraagstukken als van de kansen. We bespreken vragen als: hoe staan de kinderen en leerlingen er voor? Wat doet het onderwijs zelf en waar is samenwerking of inzet van anderen voor nodig? Waar is verbinding tussen partners nodig of nuttig?

Op basis van deze gesprekken, een globale scan van de schoolplannen en de beschikbare data stellen wij het plan op. Dit gebeurt in nauwe samenspraak met de gemeenteambtenaren en in afstemming met de overige herstelpakketten voor herstel en perspectief voor de jeugd.

Meer weten? Neem contact op. 

 

Meer informatie

Oberon Profielfoto 18
Oberon

Oberon is een onafhankelijk onderzoeks- en adviesbureau op het gebied van onderwijs en welzijn.

We hebben brede kennis van praktijk, beleid en wetenschap en verenigen deze werelden in onderzoek en advies. Met onze kennis en adviezen willen wij bijdragen aan de ontwikkeling van kinderen, jongeren en volwassenen.

Contact

Bezoekadres
St. Jacobsstraat 12
3511 BS Utrecht

Postadres
Postbus 1423
3500 BK Utrecht

(030) 230 60 90
Naar boven