Effecten van familieklas op gedrag leerlingen po

Vanaf februari 2020 gaat Oberon drie jaar lang Familieklassen en Gezinsklassen volgen om te kijken wat de effecten zijn op het gedrag van leerlingen.

Samen met Kohnstamm Instituut, Madelies Gezinsklas, Stichting Familieklas Nederland, scholen en samenwerkingsverbanden gaan we de komende tijd op zoek naar werkzame elementen van de Familieklas en brengen we de opbrengsten in kaart.

De Familieklas is een beloftevolle interventie waarin leerlingen, samen met hun ouders, op school en onder begeleiding werken aan hun eigen gedragsdoelen. Deze interventie is gebaseerd op multi-family therapie en systeemtherapie, naar het voorbeeld van Familieklassen in Groot-Brittannië en Denemarken. Diverse basisscholen zetten deze interventie al een aantal jaren naar tevredenheid in. Er is echter nog geen onderzoek gedaan naar de effectiviteit van de Familieklassen en er is geen zicht op de werkzame mechanismen voor de Nederlandse interventie. In dit onderzoek meten we de effecten op het leerlinggedrag en de opbrengsten voor leerlingen, ouders en leerkrachten.

Meer informatie

Oberon Profielfoto 31
Oberon

Oberon is een onafhankelijk onderzoeks- en adviesbureau op het gebied van onderwijs.

We hebben brede kennis van praktijk, beleid en wetenschap en verenigen deze werelden in onderzoek en advies. Met onze kennis en adviezen willen wij bijdragen aan de ontwikkeling van kinderen, jongeren en volwassenen.

Contact

Bezoekadres
St. Jacobsstraat 12
3511 BS Utrecht

Postadres
Postbus 1423
3500 BK Utrecht

(030) 230 60 90
Naar boven