Evaluatie Kwaliteitsimpuls Politie-onderwijs Caribisch Nederland

Een evaluatie van de opbrengsten van de Kwaliteitsimpuls voor het politieonderwijs in Caribisch Nederland, in de periode 2016-2019.

In het downloadmenu vindt u respectievelijk het rapport, de Nederlandse samenvatting en een Engelse samenvatting (summary) van het onderzoek.

Aanleiding, doel en opdrachtgever

De Kwaliteitsimpuls politieonderwijs Caribisch Nederland is een tijdelijke maatregel van het Ministerie van Veiligheid en Justitie.  De maatregel hield in dat voor het stimuleren van de professionalisering van het Korps Politie Caribisch Nederland (KPCN) voor de periode 2016-2019 een bijzondere bijdrage van €350.000 per jaar beschikbaar is gesteld. Inmiddels is de Kwaliteitsimpuls verlengd tot 2023.

Het Kohnstamm Instituut heeft in samenwerking met Oberon en de University of Curaçao een evaluatiestudie uitgevoerd. Doel van het onderzoek was om zowel de opbrengsten als eventuele verbeterpunten van de maatregel in beeld te brengen. Opdrachtgever van het onderzoek is het WODC.

Aanpak van het onderzoek

Het onderzoek bestaat uit twee deelstudies. Deelstudie 1 betreft een reconstructie van de beleidscontext en de aannames die er vooraf waren over de werking van de beleidsmaatregel. Daarvoor is gewerkt volgens de methode van de Verklarende Evaluatie (Pater, Sligte & Van Eck, 2012). Deelstudie 2 is een veldonderzoek, dat is uitgevoerd onder direct betrokkenen – beleidsmakers, vertegenwoordigers van politiekorpsen, docenten van de Politieacademie en politiemedewerkers. In Europees en Caribisch Nederland zijn individuele interviews, groepsinterviews en een vragenlijst afgenomen.

Opbrengsten

De Kwaliteitsimpuls politieonderwijs lijkt grotendeels te voldoen aan de beoogde doelstellingen. De kwaliteit van het politiewerk is aanzienlijk verbeterd in de perceptie van de direct betrokkenen. De korpsen zelf, de politiemedewerkers die deelnamen aan de opleidingen, en de docenten ervaren een verbetering in de professionaliteit van het politiewerk. Op het niveau van het OM wordt echter (nog) niet in alle landen een kwaliteitsverbetering ervaren. De Openbaar Ministeries (met uitzondering van het OM van Sint Maarten) zijn vrij negatief over de kwaliteit van het politiewerk in brede zin.

Verwacht werd dat het gezamenlijk opleiden zou kunnen bijdragen aan een versterking van de onderlinge samenwerking tussen de korpsen. Het onderzoek heeft hier geen eenduidige uitkomsten over opgeleverd: er zijn in dit opzicht weliswaar positieve ervaringen, maar die zijn niet altijd rechtstreeks te relateren aan de Kwaliteitsimpuls. De Kwaliteitsimpuls draagt wel bij aan de eenvormigheid van het opleidingsniveau van de korpsen, wat de samenwerking en onderlinge bijstand kan vergemakkelijken.

Lees hier het nieuwsbericht van het WODC over het onderzoek.

Meer informatie

Oberon Profielfoto 03.2
Oberon Profielfoto 14.1
Oberon

Oberon is een onafhankelijk onderzoeks- en adviesbureau op het gebied van onderwijs en welzijn.

We hebben brede kennis van praktijk, beleid en wetenschap en verenigen deze werelden in onderzoek en advies. Met onze kennis en adviezen willen wij bijdragen aan de ontwikkeling van kinderen, jongeren en volwassenen.

Contact

Bezoekadres
St. Jacobsstraat 12
3511 BS Utrecht

Postadres
Postbus 1423
3500 BK Utrecht

(030) 230 60 90
Naar boven