Sjerp van der Ploeg

Sjerp van der Ploeg is na zijn promotie-onderzoek naar de groei van onderwijsdeelname in Nederland al meer dan 20 actief als (senior)onderzoeker en projectleider in het publieke domein. Daarbinnen heeft hij voornamelijk gewerkt aan thema’s in het onderwijsveld zoals stelsel, sturing, organisatie, arbeidsmarkt, examens en toetsen, ketenprocessen, schoolkosten, macrodoelmatigheid, financiële doorrekeningen e.d.

Hij is methodologisch en statistisch goed onderlegd en hij heeft ervaring met zowel cijfermatig als meer kwalitatief onderzoek (vaak in combinatie), monitoring- en evaluatieonderzoek, het gebruik van bestaande gegevenssets (registers, administraties, documentatie) voor onderzoeksdoeleinden, het ontwikkelen van indicatoren, onderzoeksdesign, en dergelijke.

Oberon

Oberon is een onafhankelijk onderzoeks- en adviesbureau op het gebied van onderwijs.

We hebben brede kennis van praktijk, beleid en wetenschap en verenigen deze werelden in onderzoek en advies. Met onze kennis en adviezen willen wij bijdragen aan de ontwikkeling van kinderen, jongeren en volwassenen.

Contact

Bezoekadres
St. Jacobsstraat 12
3511 BS Utrecht

Postadres
Postbus 1423
3500 BK Utrecht

(030) 230 60 90
Naar boven