Sjerp van der Ploeg

Kennis draagt bij aan onderbouwde keuzes en beslissingen. Voor zowel leraren en schoolleiders als voor beleidsmakers en politici. Het bijdragen aan die kennis, ziet Sjerp als de kern van zijn werk.

Sjerp is vanaf begin 2018 in dienst bij Oberon en is sinds zijn promotie-onderzoek al bijna 25 jaar actief als (senior)onderzoeker en projectleider op het terrein van onderwijs. Hij heeft in die periode voor diverse opdrachtgevers gewerkt, zoals ministeries (vooral OCW maar ook Financiën, VWS, BZK en SZW) het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO), PO-Raad, VO-raad, de Inspectie van het Onderwijs, gemeenten, e.d. Van 2009 tot en met 2012 werkte hij bij DUO. Daar hield hij zich bezig met strategische vraagstukken rondom bekostiging en informatiediensten.

Zijn inhoudelijke expertise ligt op het terrein van het onderwijs in Nederland, en daarbinnen op het gebied van organisatievraagstukken en bekostiging, gelijke kansen, toelating en toegankelijkheid, toetsen en examens, de onderwijsarbeidsmarkt, governance en verantwoording, en een veelheid aan incidentele losse onderwijsthema’s.

Hij is methodologisch en statistisch goed onderlegd en hij heeft ervaring met zowel cijfermatig als meer kwalitatief onderzoek (vaak in combinatie), monitoring- en evaluatieonderzoek, het gebruik van bestaande gegevenssets (registers, administraties, documentatie) voor onderzoeksdoeleinden, het ontwikkelen van indicatoren, onderzoeksdesign, en dergelijke. Het doen van verkennend onderzoek (of ex ante evaluaties) heeft zijn bijzondere belangstelling.

Verder is hij vanuit Oberon deels gedetacheerd bij de Kennisrotonde van NRO. Bij de Kennisrotonde beantwoordt hij kennisvragen vanuit het onderwijsveld via literatuurstudie.

Aarzel niet om contact op te nemen als je denkt dat Sjerp iets voor je zou kunnen betekenen.

 

Uitgelicht 

 

Sjerp Van Der Ploeg

In gesprek met Sjerp van der Ploeg over de coronamonitor

Middenin de coronacrisis ging bij onze collega Sjerp opeens de telefoon. OCW aan de lijn: of Oberon een monitoronderzoek wilde uitvoeren rond onderwijs en kinderopvang in coronatijd. Geen tijd voor een offerte, geen tijd om rustig een plan van aanpak uit te denken, meteen aan de slag.

Lees het interview hier
Oberon

Oberon is een onafhankelijk onderzoeks- en adviesbureau op het gebied van onderwijs.

We hebben brede kennis van praktijk, beleid en wetenschap en verenigen deze werelden in onderzoek en advies. Met onze kennis en adviezen willen wij bijdragen aan de ontwikkeling van kinderen, jongeren en volwassenen.

Contact

Bezoekadres
St. Jacobsstraat 12
3511 BS Utrecht

Postadres
Postbus 1423
3500 BK Utrecht

(030) 230 60 90
Naar boven