Examinering en toetsen

Wat steken de leerlingen op van het onderwijs? Toetsen geven hier inzicht in. De manier waarop het onderwijs toetst is in ontwikkeling. Zo is het formatief toetsen in opkomst, net als het werken met portfolio’s.  

Wat biedt Oberon? 

Oberon doet onderzoek naar toetsen en examineren. Daarbij stellen we fundamentele vragen aan de orde. Hoe zorg je dat de manier van toetsen zo goed mogelijk is afgestemd op het onderwijs? Maar we kijken ook naar praktische zaken, zoals de keuze van een leerlingvolgsysteem en de inrichting van een Plan van Toetsing en Afsluiting.

Meer informatie

Oberon Profielfoto 34
Oberon

Oberon is een onafhankelijk onderzoeks- en adviesbureau op het gebied van onderwijs en welzijn.

We hebben brede kennis van praktijk, beleid en wetenschap en verenigen deze werelden in onderzoek en advies. Met onze kennis en adviezen willen wij bijdragen aan de ontwikkeling van kinderen, jongeren en volwassenen.

Contact

Bezoekadres
St. Jacobsstraat 12
3511 BS Utrecht

Postadres
Postbus 1423
3500 BK Utrecht

(030) 230 60 90
Naar boven