Marijn Vleeskens

Marijn Vleeskens is sociologe met een achtergrond in de onderwijssociologie en in het onderwijs als docent maatschappijleer. In 2022 rondde ze de master Sociology: Contemporary Social Problems aan de Universiteit Utrecht cum laude af met een onderzoek over de kloof tussen beleid en praktijk rondom (hoog)begaafdheidsonderwijs.

In het kader van haar afstudeeronderzoek liep ze in 2022 stage bij Oberon. Na het behalen van haar masterdiploma volgde Marijn de eenjarige masteropleiding tot docent maatschappijleer en maatschappijwetenschappen in het voortgezet onderwijs.

Sinds juli 2023 is ze werkzaam bij Oberon als onderzoeker/adviseur. Hier is ze onder andere betrokken bij projecten rondom passend onderwijs, schoolloopbanen en toetsing waarin ze kwantitatieve en kwalitatieve onderzoeksmethoden combineert.

Oberon

Oberon is een onafhankelijk onderzoeks- en adviesbureau op het gebied van onderwijs.

We hebben brede kennis van praktijk, beleid en wetenschap en verenigen deze werelden in onderzoek en advies. Met onze kennis en adviezen willen wij bijdragen aan de ontwikkeling van kinderen, jongeren en volwassenen.

Contact

Bezoekadres
St. Jacobsstraat 12
3511 BS Utrecht

Postadres
Postbus 1423
3500 BK Utrecht

(030) 230 60 90
Naar boven