Marijn Vleeskens

De belangrijke rol die het onderwijs kan spelen in het aanpakken van maatschappelijke vraagstukken drijft Marijn om onderzoek te doen dat het onderwijs verder helpt.

Marijn volgde de bachelor Sociologie aan de Rijksuniversiteit Groningen en schreef haar bachelorscriptie over de rol van leerkrachten bij pesten in de klas. Hierna vertrok ze naar Utrecht, waar ze de master Sociologie aan de Universiteit Utrecht cum laude afrondde met een masterscriptie over de kloof tussen beleid en praktijk rondom (hoog)begaafdheidsonderwijs. Tijdens haar master liep ze in 2022 stage bij Oberon. Na het behalen van haar diploma volgde Marijn de eenjarige masteropleiding tot docent maatschappijleer en maatschappijwetenschappen in het voortgezet onderwijs. Sinds juli 2023 is Marijn werkzaam bij Oberon als onderzoeker-adviseur.

Binnen Oberon is Marijn betrokken bij projecten rondom passend en inclusiever onderwijs, voorschoolse educatie en schoolloopbanen. Ze werkt onder andere mee aan de monitoring van vve-resultaatafspraken en op het IMAGE-onderzoek naar samenwerking rondom (hoog)begaafdheid. Daarnaast is Marijn ook betrokken bij de monitor naar de inzet van de werkdrukmiddelen in het voortgezet onderwijs.

In de projecten waaraan Marijn werkt past zij haar kennis van kwantitatieve onderzoeksmethoden, data-analyse en datavisualisatie toe. Daarbij legt ze ook vaak de verbinding met kwalitatief onderzoek om de diepte in te gaan en het verhaal achter de cijfers te vertellen.

Aansluitend bij haar interesse en enthousiasme voor kwantitatief onderzoek is Marijn lid van de werkgroep Artificial Intelligence, waar ze meedenkt hoe Oberon door middel van AI en het gebruik van big data nog beter onderzoek kan doen. 

Meer weten over hoe onderzoek en data kunnen worden ingezet in het onderwijs? Neem dan gerust contact op met Marijn.

Oberon

Oberon is een onafhankelijk onderzoeks- en adviesbureau op het gebied van onderwijs en welzijn.

We hebben brede kennis van praktijk, beleid en wetenschap en verenigen deze werelden in onderzoek en advies. Met onze kennis en adviezen willen wij bijdragen aan de ontwikkeling van kinderen, jongeren en volwassenen.

Contact

Bezoekadres
St. Jacobsstraat 12
3511 BS Utrecht

Postadres
Postbus 1423
3500 BK Utrecht

(030) 230 60 90
Naar boven