Monitoring

Om zicht te krijgen op de resultaten van uw gemeentelijke beleidsinspanningen en de activiteiten van uitvoerende onderwijspartners is het nodig deze te monitoren. Levert het beleid in uw gemeente op wat u beoogt? Welke beleidswijzigingen zijn mogelijk of nodig gezien de huidige stand van zaken? 

Wat biedt Oberon? 

Oberon heeft ruime ervaring met monitoring van gemeentelijk beleid, bijvoorbeeld op de onderwerpen voor- en vroegschoolse educatie, gelijke kansen,  ouderbetrokkenheid en zorg in en om het onderwijs. Denk aan quick scans om de startsituatie op een onderwerp in beeld te brengen, maar ook aan een monitor om het brede onderwijsachterstandenbeleid periodiek te evalueren. Ons uitgangspunt is dat monitorinformatie helder en toegankelijk moet zijn, zodat monitoring uw beleid ook daadwerkelijk een slag verder kan brengen. 

Recent verrichten wij lokale onderwijsmonitors voor onder meer de gemeenten: Ronde Venen, Stichtse Vecht, Rucphen, Halderberge, Waalwijk, Maassluis. 

Meer informatie

Oberon Profielfoto 22
Oberon Profielfoto 18
Oberon

Oberon is een onafhankelijk onderzoeks- en adviesbureau op het gebied van onderwijs.

We hebben brede kennis van praktijk, beleid en wetenschap en verenigen deze werelden in onderzoek en advies. Met onze kennis en adviezen willen wij bijdragen aan de ontwikkeling van kinderen, jongeren en volwassenen.

Contact

Bezoekadres
St. Jacobsstraat 12
3511 BS Utrecht

Postadres
Postbus 1423
3500 BK Utrecht

(030) 230 60 90
Naar boven